Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Co nabízíme Náhradní rodinná péče Přípravy náhradní rodinné péče

Přípravy náhradní rodinné péče

Od roku 2002 realizujeme kurzy přípravy pro budoucí osvojitele a pěstouny. Ve spolupráci s pracovištěm náhradní rodinné péče Krajského úřadu v Českých Budějovicích organizujeme každoročně několik kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči (např. v roce 2016 to bylo pět kurzů pro 86 žadatelů). První tři dny kurzu tráví žadatelé společně ve skupině, která umožňuje intenzivní sdílení zážitků a zkušeností, vytváří příležitost k navázání bližších vztahů mezi účastníky a zmírňuje ostych budoucích náhradních rodičů vyhledat odbornou pomoc. S časovým odstupem dvou týdnů se setkáváme znovu a věnujeme se žadatelům převážně individuálně.

Cílem kurzů je poskytnout budoucím rodičům potřebné informace, posílit jejich rodičovské kompetence a rozvíjet dovednosti, které jako náhradní rodiče budou pří výchově svěřených dětí potřebovat. Zásadní také je si ujasnit, jaké jsou představy žadatelů o jejich budoucím dítěti, jaká mají očekávání a přání.

Jste zde: Úvod Co nabízíme Náhradní rodinná péče Přípravy náhradní rodinné péče