Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Kdo jsme Náš tým

Náš tým

Bc. Pavla Adámková

Absolventka Teologické fakulty Jihočeské univerzity, obor sociální a charitativní práce. V Arkádě pracuje od roku 2010 ve službách pro drogově závislé (K-centrum), absolvovala výcvik v krizové intervenci a ve vedení motivačních rozhovorů. V současné době vede tým K-centra a terénních služeb.

PhDr. Sylva Honigová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, psychoterapeutického výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, komplexního výcviku v mediaci a výcviku v integrované supervizi. Má dlouholetou praxi v psychologickém poradenství pro děti i dospělé. Od roku 2010 pracuje v Arkádě jako psycholog.

Bc. Pavel Hrabě

Absolvent Vyšší odborné školy sociální a Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Dlouhodobě pracoval ve FOKUSu České Budějovice. V současné době dokončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik.Od roku 2015 vede v Arkádě Program následné péče pro klienty potýkající se se závislostí.

Mgr. Erika Kellerová

Absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru Sociální práce a systemického psychoterapeutického výcviku. Od roku 2005 pracuje v Arkádě jako sociální pracovnice K-centra a vede projektovou agendu těchto služeb.

Bc. Hana Ledinská

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, obor Sociální práce ve veřejné správě. V Arkádě pracuje od července 2015 ve službách pro drogově závislé včetně terénních služeb v Písku, Protivíně a Milevsku.

Bc. Vendula Máchová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Arkádě pracuje od roku 2013. Původně pracovala v K-centru i jako vedoucí linky důvěry. Nyní působí jako koordinátorka vzdělávání v Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Pavla Mašková

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Arkádě pracuje od roku 2006. Zabývala se problematikou domácího násilí a sociálně právním poradenstvím. Pracovala jako lektorka preventivních programů rizikového chování. V současné době je klíčovou pracovnicí v Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Mirka Pravdová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V Arkádě pracuje od roku 2000. V současnosti je v akreditovaném systemicky orientovaném psychoterapeutickém výcviku „Umění terapie“. Věnovala se skupinové práci s mladistvými a vedení doléčovací skupiny abstinujících klientů. V současné době působí jako klíčová pracovnice při doprovázení pěstounských rodin. Jeden den v týdnu se věnuje klientům v Krizovém centru v Milevsku.

Ing. Kateřina Procházková

Absolventka VŠE se zaměřením na regionální rozvoj a cestovní ruch. Od roku 2005 spolupracuje s Arkádou jako projektová manažerka evropských projektů. V současné době v Arkádě pracuje jako ekonomka, je finanční managerkou Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Kateřina Rodová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Arkádě pracuje od roku 2015, podílí se především na lektorování preventivních programů pro děti a mládež.

Mgr. Jana Skotnicová

Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a psychoanalyticky orientovaného výcviku v arteterapii. V Arkádě pracuje od roku 2010 jako sociální pracovnice K-centra.

Bc. Klára Šafaříková

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od listopadu 2015 pracuje v Arkádě jako sociální pracovník.

Mgr. Šárka Uhlíková

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“. Od roku 1996 pracuje v sociálně psychologickém centru Arkáda jako psychoterapeut, sociální pracovník. Pracuje s osobami v krizi, dále se věnuje rodinám a práci s mladistvými.

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, ředitelka

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie" a supervizního výcviku. Od roku 1997 pracuje v Arkádě, v současnosti se věnuje především práci s rodiči, dětmi a mladistvými.

Mgr. Vladimíra Zborníková

Absolventka oboru sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 vedla občanské sdružení ŠVAGR, které organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež z dětských domovů. Od roku 2012 pracuje v Arkádě jako vedoucí služeb Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Kateřina Žiláková

Absolventka Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitatvní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci. V Arkádě pracuje od roku 2006. Pracovala jako lektor preventivních programů rizikového chování a později jako klíčový pracovník v Programu podpory pěstounských rodin. V současné době je koordinátorem preventivních programů.

Jste zde: Úvod Kdo jsme Náš tým