Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Do Arkády s rouškou

Vážení klienti, prosíme Vás o respektování nařízení o nošení roušek. Pokud si roušku zapomenete vzít s sebou, rádi Vám poskytneme jednorázovou z našich zásob.

Aktuální hygienická opatření

Vážení klienti, vzhledem ke zhoršené epidemické situaci Vás prosíme o zvýšenou opatrnost při návštěvě našeho zařízení. Pokud na sobě pozorujete příznaky nachlazení či chřipky, raději konzultaci zrušte a objednejte se později. I my jsme opatrnější, nepodáváme Vám ruku, pečlivě prostory dezinfikujeme a používáme i čističky vzduchu. Doufáme, že tato opatření mají smysl a nenaruší atmosféru konzultace. Děkujeme za pochopení.

Mezioborová spolupráce odborníků

Organizace Prostor pro sociální práci organizuje setkávání odborníků napříč obory, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami. V průběhu příštích dvou let proběhnou workshopy a odborná setkání vycházející z aktuálních potřeb v regionu. Z činnosti platformy vzniknou mimo jiné metodiky a pracovní materiály, které budou volně k dispozici. Arkáda se do projektu zapojila a na setkání odborníků prezentovala projekt "Arkáda pomáhá dětem II.", který vznikl za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations.

Arkáda se stala členem APKP

V dubnu 2020 jsme se stali řádným členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s. Rádi se připojujeme k cílům APKP. I nám připadá důležité podporovat mezirezortní spolupráci a ovlivňovat dění v oblasti krizové pomoci. Díky členství v APKP se budeme setkávat s odborníky z ostatních krizových center a inspirovat se pro další práci s klienty.

 

Informace k aktuálnímu provozu

Služby poskytované centrem Arkáda jsou klientům plně dostupné při dodržování hygienických opatření - dodržujeme vzdálenost 2 metry, konzultujeme v rouškách, používáme dezinfekci na ruce, intenzivně větráme nebo čistíme vzduch a nepodáváme si ruce. Pokud cítíte potřebu o svém trápení s někým promluvit, můžete přijít osobně nebo si domluvit konzultaci na telefonním čísle 382 211 300.

Omezení služeb

V souladu s nařízením vlády i s ohledem na naše personální kapacity (máme kolegy v karanténě, v pracovní schopnosti i na tzv. ošetřování) jsme se rozhodli od 16. 3. 2020 omezit osobní konzultace do odvolání. Jsme k dispozici na telefonu a dále i na skypu. Pro podrobnější informace volejte na 382 211 300. Věříme, že toto omezení budete vnímat jako ohleduplné i vůči Vám, klientům.

Práce s ohroženými dětmi

Jihočeský kraj dlouhodobě finančně i metodicky podporuje služby pro ohrožené děti. Jedná se o případy, kdy situaci rodiny řeší orgán sociálně právní ochrany dětí a vyhodnotí ji tak, že doporučuje naši odbornou pomoc. Nejčastěji se jedná o rodiče, kteří se ocitli v rozvodovém konfliktu a jen obtížně hledají shodu na budoucím rodinném uspořádání. V roce 2019 jsme pracovali s 29 rodičovskými páry.

V případě podezření na zanedbání výchovy dítěte, nedostatečnou péči, či slabé výchovné vedení pracujeme nejen s rodiči, ale terapeuticky podporujeme přímo děti. Tým psychologů a sociálních pracovníků prošel v loňském roce specializovaným vzděláváním na práci s dětským traumatem. S ohledem na věk dítěte se vždy snažíme o individuální přístup, využíváme herní, terapeutické i relaxační techniky. V loňském roce jsme pracovali se 14 dětmi.

Projekty "Zůstat dobrým rodičem i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí" byly finančně podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Arkáda pomáhá dětem II.

V červenci letošního roku jsme spustili dvouletý projekt „Arkáda pomáhá dětem II.“, který je finančně podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Tento projekt si stejně jako „Arkáda pomáhá dětem“ klade za cíl rozšířit povědomí o poskytování krizové pomoci v Arkádě. Realizujeme besedy pro děti na základních a středních školách, kde informujeme o možnostech poskytování této služby. Díky této podpoře jsme navýšili kapacitu služby pro děti ve věku 11-18 let.

Abychom dětem krizovou pomoc přiblížili ještě více, vyhlásili jsme soutěž o zážitkové ceny. Úkolem je natočit video, ve kterém děti představí krizovou pomoc v rozsahu 1 – 5 minut a zaslat nám ho na FB Arkády nebo e-mail Arkády (viz. kontakty). Soutěž je pro děti od 11 do 18 let a probíhá do 31.5.2020. Více informací a pravidla soutěže najdete na FB: Arkáda sociálně psychologické centrum nebo na našem Youtube kanálu: Arkáda sociálně psychologické centrum, z.ú.

Provoz v období vánočních svátků

Vážení klienti, Arkáda bude 23.12. (pondělí) a 27.12. (pátek) z provozních důvodů uzavřená. V týdnu od 30.12. do 2.1. bude provoz zkrácen pouze do 15.00. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku!

Abstinentské skupiny v Arkádě

Součástí doléčovacího programu v Arkádě jsou i otevřené skupiny pro abstinující. Do abstinující skupiny může přijít každý, kdo byl závislý na alkoholu, jiných psychoaktivních látkách nebo měl problém s nelátkovou závislostí (gambler, sázkař) a nyní abstinuje. Cílem skupiny je udržet si abstinenci, vzájemně se podpořit, sdílet své radosti i strasti. Skupiny vede Pavel Hrabě, sociální pracovník s terapeutickým výcvikem. Bližší informace získáte na tel. 775 588 538.

 

Jste zde: Úvod Novinky