Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Kurz přípravy pro žadatele o pěstounskou péči

Arkáda pořádá kurz pro žadatele o pěstounskou péči. Ve dvou víkendových setkáních (30.3.-1.4. a 26.-28.4.) se sejdeme s těmi, kteří by chtěli přijmout dítě do své rodiny.Tým lektorů provede budoucí pěstouny zásadními oblastmi náhradní rodinné péče (sociální právní problematika, vztahová vazba, specifika vývoje dítěte, práva a povinnosti pěstounů, komunikace s biologickou rodinou). Žadatelé se v kurzu setkají s třemi zkušenými pěstounskými rodinami.

Změna provozní doby Káčka

Od 1. dubna bude Káčko otevřeno v pondělí a pátek od 8 do 15 hodin, v úterý, středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin.

Věříme, že tato změna bude vyhovovat našim klientům.

Den otevřených dveří

Dne 29.01.2019 od 8:00 do 17:00 hodin pořádáme v Arkádě „Den otevřených dveří“ v Programu podpory pěstounských rodin.

Beseda "Jaké je to být pěstounkou?"

Dne 15.01.2019 od 16:30 hod. v klubovně knihovny proběhne beseda o pěstounství s pěstounkou Bc. Magdalenou Šochmanovou a s vedoucí Programu podpory pěstounských rodin Mgr. Vladimírou Zborníkovou s názvem „Jaké je to být pěstounkou?“. Propagace této besedy bude distribuována letáky knihovny.

 

Výstava "Jsem pěstoun"

Od 07.01.2019 do 31.01.2019 bude na chodbě knihovny v Písku na Alšově náměstí instalována pro širokou veřejnost výstava „Jsem pěstoun“. Budou k dispozici informační materiály týkající se pěstounství. Po celou dobu výstavy bude téma pěstounství prezentováno také na chodbě Městského úřadu v Písku, odboru sociálních věcí, Budovcova ulice čp. 207.

 

 

 

Krizová pomoc pro děti od 11 let

Arkáda v minulém roce rozšířila službu krizového centra, nabízí pomoc v krizi nejen dospělým, ale i dětem od 11 let. Děti se na nás obrací v následujících případech: problematická komunikace a vztahy v rodině, školní problémy a problémy s vrstevníky, psychické a psychosomatické obtíže (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, suicidální pokus, úzkosti, strachy), reakce na traumatickou událost (ubližování, autonehoda, onemocnění nebo smrt někoho z blízkých) apod. Děti přichází samy nebo v doprovodu rodiče, kamaráda nebo jiné blízké osoby. Pomoc v krizi je bezplatná.

Rekonstrukce

V rámci rekonstrukce, která probíhala na jaře roku 2018, má Arkáda vybudované dvě velké konzultovny a hygienické zázemí. Nové podkrovní prostory jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly práci s dětmi a rodinou v krizi či práci s osobami ohroženými domácím násilím. Snažili jsme se vybudovat příjemné prostředí, ve kterém se klienti bez rozdílu věku budou cítit bezpečně. Díky tomuto kroku můžeme poskytnout pomoc až pěti osobám naráz.

Kurzy přípravy pro náhradní rodinnou péči

Arkáda získala i pro letošní rok zakázku od Jihočeského kraje na realizaci kurzů přípravy pro budoucí náhradní rodiče. Na jaře a na podzim proběhly celkem dva kurzy pro osvojitele, jeden pro pěstouny a jeden pro pěstouny na přechodnou dobu. Celkem jsme v letošním roce proškolili 56 žadatelů.  K realizaci kurzů přistupujeme s velkým respektem. Setkáváme se na ní s lidmi, před kterými stojí závažné rozhodnutí. Pečlivě volíme jednotlivé lektory, snažíme se zpracovat probíraná témata tak, abychom citlivě a zároveň poctivě uvedli žadatele do reality náhradní rodinné péče. Pracujeme i se zpětnou vazbou. O to více nás těší ocenění od účastníků. Děkujeme a přejeme všem hodně štěstí.

Arkáda pomáhá dětem

Během školního roku 2018/2019 jsme v rámci projektu Arkáda pomáhá dětem za finanční podpory NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a The Velux foundations oslovili prostřednictvím besed a diskuzí více jak 470 dětí ve věku 11-15 let z píseckých základních škol a víceletého gymnázia v Písku. V rámci besedy jsou děti interaktivně zapojeny do diskuze a dozvídají se o podmínkách krizového centra, o problémech v dětském věku a jejich řešení, včetně osvěty týkající se duševního zdraví. 

Cílem projektu je zpřístupnit dětem psychosociální služby. Do dnešního dne krizové centrum navštívilo více jak 40 dětíTěší nás, že děti do Arkády chodí rády a vkládají do nás důvěru. Od začátku nového školního roku 2018/2019 plánujeme další besedy na základních školách a oslovíme i děti v širším okolí Písku. 

Projekt „Krizové centrum Arkáda“

 

Arkáda získala v roce 2017 finanční prostředky  z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu: „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“.

Hlavním cílem projektu je zabezpečení zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob v krizi a obětí domácího násilí, resp. CS projektu ve městě Písku a regionu Písecka vybudováním nové infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby krizová pomoc. 

Díky projektu proběhla rekonstrukce podkrovních prostor objektu na Husově náměstí, ve kterém Arkáda sídlí. V podkroví byly  vybudovány dvě nové konzultovny (menší konzultovna pro individuální konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bylo zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální zařízení).  Součástí projektu je i vybavení zrekonstruovaných prostor. Podkroví bude využíváno klienty sociální  služby krizová pomoc.

V  roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2018 a trvala do května 2018. Následně bude pořízeno potřebné vybavení. 

Projekt (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002216) s názvem „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Jste zde: Úvod Novinky