Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Stěhování Káčka

Vážení klienti Kontaktního centra, z důvodu stěhování do nových prostor bude Kontaktní centrum zavřeno po dobu jednoho týdne a to od 16. 9. – 20. 9. 2019. Od pondělí 23. 9. 2019 se na vás budeme těšit v nových prostorech na adrese Jungmannova 32 v Písku.

Projekt Arkáda pomáhá dětem byl úspěšně ukončen

V červnu letošního roku jsme ukončili dvouletý projekt Arkáda pomáhá dětem, který finančně podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Projekt byl zaměřen na poskytování krizové intervence dětem ve věku od jedenácti do patnácti let. Dětem se věnovala dvojice pracovníků ve složení psycholog a sociální pracovník. Součástí projektu byla inovativní kampaň na základních školách, kde pracovníci oslovili celkem 1038 dětí. Dětem byla představena služba krizová pomoc, byly seznámeny s možností tuto službu využít a zároveň pracovníci s dětmi mluvili o problémech, které je v tomto věku mohou trápit.

Vlastní službu krizové intervence využilo celkem 95 dětí. Nejčastějšími tématy bylo sebepoškozování, vztahy v rodině a s vrstevníky, šikana, úzkostné stavy a depresivní nálady. Velmi nás těšilo, že k nám děti cítily důvěru a nebály se o svých problémech mluvit. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a velké díky patří obětavým pracovníkům základních škol za organizaci jednotlivých setkání.

Kurz přípravy pro žadatele o pěstounskou péči

Arkáda pořádá kurz pro žadatele o pěstounskou péči. Ve dvou víkendových setkáních (30.3.-1.4. a 26.-28.4.) se sejdeme s těmi, kteří by chtěli přijmout dítě do své rodiny.Tým lektorů provede budoucí pěstouny zásadními oblastmi náhradní rodinné péče (sociální právní problematika, vztahová vazba, specifika vývoje dítěte, práva a povinnosti pěstounů, komunikace s biologickou rodinou). Žadatelé se v kurzu setkají s třemi zkušenými pěstounskými rodinami.

Změna provozní doby Káčka

Od 1. dubna bude Káčko otevřeno v pondělí a pátek od 8 do 15 hodin, v úterý, středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin.

Věříme, že tato změna bude vyhovovat našim klientům.

Den otevřených dveří

Dne 29.01.2019 od 8:00 do 17:00 hodin pořádáme v Arkádě „Den otevřených dveří“ v Programu podpory pěstounských rodin.

Beseda "Jaké je to být pěstounkou?"

Dne 15.01.2019 od 16:30 hod. v klubovně knihovny proběhne beseda o pěstounství s pěstounkou Bc. Magdalenou Šochmanovou a s vedoucí Programu podpory pěstounských rodin Mgr. Vladimírou Zborníkovou s názvem „Jaké je to být pěstounkou?“. Propagace této besedy bude distribuována letáky knihovny.

 

Výstava "Jsem pěstoun"

Od 07.01.2019 do 31.01.2019 bude na chodbě knihovny v Písku na Alšově náměstí instalována pro širokou veřejnost výstava „Jsem pěstoun“. Budou k dispozici informační materiály týkající se pěstounství. Po celou dobu výstavy bude téma pěstounství prezentováno také na chodbě Městského úřadu v Písku, odboru sociálních věcí, Budovcova ulice čp. 207.

 

 

 

Krizová pomoc pro děti od 11 let

Arkáda v minulém roce rozšířila službu krizového centra, nabízí pomoc v krizi nejen dospělým, ale i dětem od 11 let. Děti se na nás obrací v následujících případech: problematická komunikace a vztahy v rodině, školní problémy a problémy s vrstevníky, psychické a psychosomatické obtíže (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, suicidální pokus, úzkosti, strachy), reakce na traumatickou událost (ubližování, autonehoda, onemocnění nebo smrt někoho z blízkých) apod. Děti přichází samy nebo v doprovodu rodiče, kamaráda nebo jiné blízké osoby. Pomoc v krizi je bezplatná.

Rekonstrukce

V rámci rekonstrukce, která probíhala na jaře roku 2018, má Arkáda vybudované dvě velké konzultovny a hygienické zázemí. Nové podkrovní prostory jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly práci s dětmi a rodinou v krizi či práci s osobami ohroženými domácím násilím. Snažili jsme se vybudovat příjemné prostředí, ve kterém se klienti bez rozdílu věku budou cítit bezpečně. Díky tomuto kroku můžeme poskytnout pomoc až pěti osobám naráz.

Kurzy přípravy pro náhradní rodinnou péči

Arkáda získala i pro letošní rok zakázku od Jihočeského kraje na realizaci kurzů přípravy pro budoucí náhradní rodiče. Na jaře a na podzim proběhly celkem dva kurzy pro osvojitele, jeden pro pěstouny a jeden pro pěstouny na přechodnou dobu. Celkem jsme v letošním roce proškolili 56 žadatelů.  K realizaci kurzů přistupujeme s velkým respektem. Setkáváme se na ní s lidmi, před kterými stojí závažné rozhodnutí. Pečlivě volíme jednotlivé lektory, snažíme se zpracovat probíraná témata tak, abychom citlivě a zároveň poctivě uvedli žadatele do reality náhradní rodinné péče. Pracujeme i se zpětnou vazbou. O to více nás těší ocenění od účastníků. Děkujeme a přejeme všem hodně štěstí.

Jste zde: Úvod Novinky