Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Arkáda pomáhá dětem

Během školního roku 2018/2019 jsme v rámci projektu Arkáda pomáhá dětem za finanční podpory NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a The Velux foundations oslovili prostřednictvím besed a diskuzí více jak 470 dětí ve věku 11-15 let z píseckých základních škol a víceletého gymnázia v Písku. V rámci besedy jsou děti interaktivně zapojeny do diskuze a dozvídají se o podmínkách krizového centra, o problémech v dětském věku a jejich řešení, včetně osvěty týkající se duševního zdraví. 

Cílem projektu je zpřístupnit dětem psychosociální služby. Do dnešního dne krizové centrum navštívilo více jak 40 dětíTěší nás, že děti do Arkády chodí rády a vkládají do nás důvěru. Od začátku nového školního roku 2018/2019 plánujeme další besedy na základních školách a oslovíme i děti v širším okolí Písku. 

Projekt „Krizové centrum Arkáda“

 

Arkáda získala v roce 2017 finanční prostředky  z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu: „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“.

Hlavním cílem projektu je zabezpečení zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob v krizi a obětí domácího násilí, resp. CS projektu ve městě Písku a regionu Písecka vybudováním nové infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby krizová pomoc. 

Díky projektu proběhla rekonstrukce podkrovních prostor objektu na Husově náměstí, ve kterém Arkáda sídlí. V podkroví byly  vybudovány dvě nové konzultovny (menší konzultovna pro individuální konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bylo zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální zařízení).  Součástí projektu je i vybavení zrekonstruovaných prostor. Podkroví bude využíváno klienty sociální  služby krizová pomoc.

V  roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2018 a trvala do května 2018. Následně bude pořízeno potřebné vybavení. 

Projekt (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002216) s názvem „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Stavební práce v Arkádě a omezení provozu

V únoru 2018 zahájí firma UNIKO stavební práce v našem objektu. Budeme budovat podkrovní vestavbu, která umožní rozšířit naše kapacity. Proto v období od února do konce března bude provoz služeb v Arkádě významně omezen, přičemž některé aktivity budeme realizovat v náhradních prostorách. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na telefonu 382  211 300.

Omlouváme se za případné komplikace především našim sousedům!

 

Arkáda pomáhá dětem

Arkáda realizuje od července 2017 díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti projekt zaměřený na pomoc dětem. Díky projektu se podaří o službě krizové pomoci informovat děti na základních školách prostřednictvím přednášek/besed, které s dětmi povede sociální pracovnice Bc. Klára Šafaříková a psycholožka Bc. Kristýna Vondrášková. Projekt je zaměřen na děti ve věku 11 – 15 let, tedy druhý stupeň základních škol. Děti v tomto období zažívají spoustu změn a problémů (např. šikana, neshody se spolužáky, nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými látkami, …). Předpokládáme, že se díky projektu zlepší dostupnost psychosociálních služeb v Píseckém regionu.

 

 

Rozšíření prostor pro službu krizová pomoc

Arkáda získala z operačního programu IROP finanční prostředky na rekonstrukci podkrovních prostor. V podkroví budou  vybudovány dvě nové konzultovny (menší konzultovna pro individuální konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bude zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální zařízení).“ Podkroví bude využíváno klienty sociální  služby krizová pomoc. V letošním roce proběhne výběrové řízení na dodavatele. Zahájení rekonstrukce je naplánováno na únor 2018.

Informace o práci s oběťmi domácího násilí

V posledních dvou letech zaznamenáváme zvýšený počet klientů, kteří vyhledali pomoc Arkády kvůli domácímu násilí. Klienti jsou více motivovaní svoji situaci řešit a říci si o pomoc. Dříve se na nás obraceli především na doporučení Intervenčního centrem v Českých Budějovicích, se kterým máme navázanou velmi dobrou spolupráci.

Klientům pomáháme stabilizovat jejich psychický stav, motivujeme je ke změně a podporujeme v řešení krizové situace. Po vykázání násilného partnera s klienty sepisujeme předběžné opatření a případně prodloužení předběžného opatření, kdy se násilný partner nemůže vrátit do společné domácnosti po dobu až 6 měsíců. Zvýšenou pozornost věnujeme případům, kdy se domácí násilí páchá v rodinách s nezletilými dětmi.

Ukončení programu Prevence relapsu

Od února tohoto roku Arkáda realizovala program Prevence relapsu. Tento program byl určen pro klienty, kteří jsou čerstvě po pobytové léčbě a se svou závislostí se zatím ještě „perou“. Tento program probíhal v malé uzavřené skupině šesti klientů vždy jednou týdně.  Celý program úspěšně absolvovali čtyři klienti, kterým patří velká gratulace. 

Ukončení linky důvěry

Od 1. ledna 2017 byla ukončena služba Linka důvěry.

Informace na webových stránkách nejsou v současné době aktuální, webové stránky jsou v přestavbě.

 

Změna pracovní doby

Vážení klienti,

od 1.1.2017 se mění pracovní doba v naší organizaci. V pondělí, středu a pátek je Arkáda otevřená od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Věříme, že i Vám tato změna bude vyhovovat.

Ze skupiny Následné péče

 

Služba je určena lidem starším 16 let, kteří mají zkušenost se závislostí na alkoholu, návykových látkách, lécích nebo hazardních hrách. Klientům nabízíme skupinovou a individuální terapii, sociální práci, poradenství a zprostředkováváme i další návazné služby jako je například testování, psychologické vyšetření. Klienti velmi vítají skupinová setkání, na která někteří z nich dochází již řadu let. Setkáváme se jednou v měsíci a klientům skupinové setkání přináší povzbuzení, sílu a energii v jejich další abstinenci.  Společné setkání je velice důležité v systému doléčování. Klient se může setkat s pochopením, přijetím o těch, co si zažili stejně tíživou situaci a zároveň také může dostat i zajímavou radu, jak se s těžkou situací vyrovnat. Ne vždycky ale jde o tíživou situaci, principem skupiny je také samotné setkání, možnost podělit se o hezké zážitky a sdílet s lidmi obyčejné věci, které se nám v životě dějí.

Jste zde: Úvod Novinky