Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Certifikace primární prevence

Dne 22.4. 2014 jsme úspěšně absolvovali místní šetření pro certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování. Certifikované programy naleznete pod záložkou „Aktivity pro školy“.

Vzdělávací kurz pro dobrovolníky programu Pět P

Vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky programu Pět P proběhne v termínu od 11. do 13.4.2014 v penzionu U Malířských. Kurz se koná v rámci projektu "Nevzdáme to", CZ.1.07/1.2.15/01.0021.

Adaptační kurzy

V rámci projektu Nevzdáme to (CZ.1.07/1.2.15/01.0021) jsme v září zorganizovali adaptační kurzy pro první ročníky Obchodní akademie v Písku. Každá třída strávila na kurzu tři dny, během kterých si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušela zajímavé aktivity a hry. Jejich cílem bylo seznámit žáky nově vzniklých kolektivů, v neformální atmosféře nastavit pravidla, stmelit a posílit sounáležitost skupiny.

Číst dál...

Terénní program Arkáda

Od 1.4.2013 do 31.12.2014 je sociální služba Terénní program Arkáda podpořen z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II", reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V rámci projektu byla rozšířena cílová skupina terénního programu o tyto cílové skupiny - osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi.

Víkend pro ředitelky mateřských škol

V rámci projektu MODERNÍ UČITEL (CZ.1.07/1.3.40/01.0037) nabízíme akreditované vzdělávání pro pedagogy. Od začátku roku jednotlivými programy prošlo více než 200 učitelů. Nově se zaměřujeme i na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Pro ředitelky mateřských škol jsme uspořádali dvoudenní seminář s těmito tématy: komunikace s rodiči dětí, stres a syndrom vyhoření ve školní praxi a využití relaxačních technik.

Číst dál...

Noví dobrovolníci v projektu Nevzdáme to

Projekt Nevzdáme to (CZ.1.07/1.2.15/01.0021) realizujeme od 1. ledna 2013. Postupně se rozbíhají jednotlivé aktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků a rodičů. Preventistka dochází do škol a realizuje preventivní programy, které pomáhají dětem zvládat nároky školního prostředí a vylepšují atmosféru ve třídě. První žáci a rodiče začali také využívat poradenství v Arkádě.

Číst dál...

Realizujeme nový projekt

Od 1.1. 2013 realizujeme nový projekt „NEVZDÁME TO“, který se zaměřuje na poskytování pomoci a podpory několika cílovým skupinám. Třídním kolektivům nabízí ucelené programy (Ušij si to na tělo, Nenech se otrávit a Adaptační kurzy), jednotlivým žákům a rodičům pak poradenství.

Rozšiřujeme naše služby

V souvislosti s novelou zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí rozšiřuje Arkáda nabídku svých služeb o doprovázení, poradenství a vzdělávání pěstounských rodin. Cílem centra Arkáda je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, nabízet pravidelné vzdělávání náhradním rodičům a zvyšovat povědomí ve společnosti o tématu náhradní rodinné péče. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, které působí v oblasti péče o rodinu a dítě. Podrobnější informace zde.

Nabídka pro dospívající od 14 do18 let

Arkáda nabízí dospívajícím od 14 do 18 let možnost setkávat se jednou týdně na tzv. M-skupině. Tady je prostor dovědět se něco o sobě, o tom, jak zvládat své problémy, poslechnout si názory a zkušenosti ostatních.
Na M-skupině je docela zábava, pěkně si popovídáme a vše, co tady probíráme, zůstane jen mezi námi. Zájemci mohou přijít každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin do Arkády.

Hledáme dobrovolníky do programu Pět P

Arkáda hledá průběžně dobrovolníky do programu Pět P, kteří pomáhají sociálně znevýhodněným dětem. Pokud tě baví práce s dětmi a máš trochu volného času, zapoj se do našeho týmu. Více informací na letáku nebo na www.facebook.com/5ppisek

Jste zde: Úvod Novinky