Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty Probační program Právo volby

Probační program Právo volby

Obecným cílem probačních programů je rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který se dostal do konfliktu se zákonem. Programy podporují jejich vhodné zařazení do společnosti a tím přispívají ke snížení rizika opakování trestné činnosti. Probační program PRÁVO VOLBY byl vytvořen pracovníky Arkády, předložen Ministerstvu spravedlnosti ČR a byl řádně akreditován.

Program je rozdělen do bloků s těmito tématy:

  • Získej zaměstnání
  • Komunikační dovednosti
  • Zátěžové a krizové situace
  • Posílení sociálních dovedností
  • Rozvoj sebepoznání

Tento probační program byl sestaven přímo „na míru“ potřebám v regionu Písek. Program je nabízen jako možnost realizace výkonu soudního rozhodnutí (podmíněné odsouzení s dohledem, výchovné opatření - probační program) nebo jako součást výchovného opatření – dohled probačního úředníka. Na probačním programu úzce spolupracujeme s pracovníky Probační a mediační služby ČR, Střediska

Program je realizován maximálně 2x do roka, přičemž velikost skupiny je od 8-12 účastníků. Mladiství ve věku 15 – 18 let se potkávají dvakrát týdně v odpoledních hodinách po dobu dvou měsíců.

Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty Probační program Právo volby