Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty

Ukončené projekty

Arkáda pro děti – rozšíření služeb

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb Arkády o krizovou pomoc pro děti ve věku 11 – 14 let. Tato pomoc se neobejde bez spolupráce odborníků, kteří mohou dětem a jejich rodinám nabídnout fundovanou podporu.

Číst dál...

Systém preventivních aktivit v regionu Písek a Milevsko

Tento projekt je koncipován jako nabídka různých preventivních aktivit pro základní a střední školy. Každoročně připravujeme tzv. Nabídkový list, který školy obdrží vždy začátkem školního roku. Na jeho základě si mohou zvolit preventivní aktivity, o které mají zájem.

Číst dál...

Projekt Náhradní rodinná péče

Posláním projektu Náhradní rodinné péče je podpora a pomoc pěstounským rodinám v Jihočeském kraji, především v Písku a v Milevsku. Nabízíme rodinám setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.

Číst dál...

Probační program Právo volby

Obecným cílem probačních programů je rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který se dostal do konfliktu se zákonem. Programy podporují jejich vhodné zařazení do společnosti a tím přispívají ke snížení rizika opakování trestné činnosti. Probační program PRÁVO VOLBY byl vytvořen pracovníky Arkády, předložen Ministerstvu spravedlnosti ČR a byl řádně akreditován.

Číst dál...

Linka důvěry

Posláním Linky důvěry je pomoci telefonickým rozhovorem lidem v obtížných životních situacích (ztráta blízkého, vážné onemocnění v rodině, domácí násilí, krizová fáze duševní nemoci, krize v rodině, existenční problémy, aj.), kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat pomoc osobně.

Číst dál...

Projekt Buď IN

„Buď IN“ je název samostatného projektu, který je cíleně zaměřen na formování sociálních norem nekuřáctví a zdravého přístupu k požívání alkoholu. Je určen různým cílovým skupinám - děti, mladiství, pedagogové, sociální pracovníci i široká veřejnost. Žákům a studentům nabízí preventivní programy zaměřené na problematiku kouření a nadužívání alkoholu. Jedná se o jednorázové, především osvětové aktivity i o ucelené programy.

Číst dál...

Program Pět P

Program Pět P je preventivní program určený dětem ve věku 6 – 15 let. Jsou do něj zapojovány zejména děti, které si obtížně hledají kamarády mezi vrstevníky a často se ocitají stranou dětského kolektivu.

Číst dál...

Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení - SPOLU

Projekt byl zaměřen na poskytování psychosociálních služeb ohroženým či sociálně vyloučeným osobám. Klientům jsme nabízeli tříměsíční intenzivní ambulantní spolupráci, která představovala výhodnou formu odborné pomoci pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, potřebovali odbornou intervenci, ale nebyla nutná jejich hospitalizace.

Číst dál...

Bez školy to nepůjde

Hlavním cílem projektu „Bez školy to nepůjde“ bylo vhodnými prostředky motivovat žáky k dokončení školní docházky. Projekt si kladl za cíl pomoci dětem a mladistvým zvládat nároky školního prostředí. Důvodem problémů ve škole byly napjaté vztahy mezi vrstevníky, problémy v rodině nebo hledání sebe sama. V rámci komplexního programu jsme se jim snažili pomoci měnit jejich životní situaci tak, aby dokončení vzdělání bylo možné. Pracovníci Arkády žákům pomáhali hledat východiska z jejich problémů, učili je lépe vycházet se spolužáky a učiteli.

Číst dál...

Projekt Prima třída

Projekt měl přispívat zejména ke snížení sociálně patologických jevů u žáků ZŠ a SŠ a rozvíjet pozitivní klima ve třídách, které byly ohroženy rizikovým chováním některého z žáků.

Číst dál...

Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty