Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Sociálně psychologická pomoc

Pro lidi v krizi

Arkáda, z.ú. poskytuje registrované sociální služby. Nabízíme vám bezpečný prostor, kde si můžete otevřeně popovídat o svých problémech.

Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí pomáháme rodinám a dětem řešit jejich starosti.


Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Podporujeme rodiče a děti v nově utvořených pěstounských rodinách.

Co je u nás nového

 • Pomáháme dětem a dospívajícím z ohrožených rodin 27. 12. 2021

       Jihočeský kraj dlouhodobě finančně i metodicky podporuje služby pro ohrožené děti prostřednictvím projektů "Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí". Jedná se o případy, kdy situaci rodiny řeší orgán sociálně právní ochrany dětí a vyhodnotí ji tak, že doporučuje naši odbornou pomoc. Nejčastěji se jedná o rodiče, kteří se ocitli v rozvodovém konfliktu a jen obtížně hledají shodu na budoucím rodinném uspořádání. V roce 2021 jsme pracovali s 35 rodičovskými páry.      V případě podezření na zanedbání výchovy dítěte, nedostatečnou péči, či slabé výchovné vedení pracujeme nejen s rodiči, ale terapeuticky podporujeme přímo děti. Tým psychologů a sociálních pracovníků prošel v loňském roce specializovaným vzděláváním na práci s dětským traumatem. S ohledem na věk dítěte se vždy snažíme o individuální přístup, využíváme herní, terapeutické i relaxační techniky. V letošním roce jsme pracovali se 17 dětmi. Projekty "Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí" byly finančně podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

 • Provoz centra o vánočních svátcích 21. 12. 2021

  Arkáda zůstává otevřená mezi vánočními svátky tak jako v jiných pracovních dnech bez omezení. Přejeme všem klidné sváteční dny a šťastný nový rok 2022.

 • Rozvoj dovedností týmu 21. 12. 2021

  Celý tým naší organizace absolvoval ve dnech 3.-4. prosince 2021 první setkání výcviku Práce s traumatizovaným klientem. Erudované lektorky PhDr. Daniela Vodáčková a Mgr. Ilona Peňásová se zaměřily speciálně na problematiku klientů jednotlivých služeb našeho centra i na podporu pracovníků, kteří musejí zvládnout zátěž sdílení traumatických situací. Další setkání kurzu se uskuteční v novém roce.

 • Naši psychologové a sociální pracovníci se věnují i dětem 21. 12. 2020

  Nyní se na nás obrací větší množství klientů. Od minulého týdne přibývá těch, kteří se nebojí přijít osobně. Pokud jde o témata, která klienty přivádějí, jednoznačně převažují vyhrocené rodinné vztahy. Každý z nás musel letos zvládnout hodně změn. Epidemie také řadu lidí přivedla ke zvýšeným obavám o zdraví a o svou ekonomickou stabilitu. Jsme podráždění, protože nám chybí pohyb, zábava, normální chození do práce. Frustrované jsou i naše děti. Některé ve zvýšené míře trpí obavami, strachem, někdy i úzkostmi. Boj s pandemií je neustále konfrontuje s čísly nemocných a zemřelých, děti se víc než dřív bojí o své blízké. Druhým zdrojem obav dětí je škola. Část dětí vítá, že nemusí chodit do školy. Citlivé děti se ale neustále obávají, že něco zapomněly poslat, že se něco neumí samy naučit, že si nechaly tzv. ujet vlak. Neustále se měnící rozvrhy dětem způsobují zmatek, málokteré i s pomocí rodičů dodržuje pravidelný režim přípravy do školy. Pokud uvažujete o odborné pomoci, můžete využít služeb našich psychologů a terapeutů. Pro klienty jsou služby Arkády bezplatné. Na jejich podpoře se podílí Jihočeský kraj a Město Písek. Objednat se můžete na telefonním čísle 382 211 300. Registrovaná sociální služba krizová pomoc je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 1 756 000 Kč z celkového rozpočtu 1 866 000 Kč.

 • Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Arkáda, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Významnou součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

více zde

Publikace

Arkáda průběžně vydává odborné publikace, ve kterých můžete najít informace, doporučení nebo se v konkrétních příbězích inspirovat při řešení problémů. V příručkách se věnujeme těmto tématům: kouření, drogové problematice, alkoholové závislosti, problémům ve vztazích a problémům se školou. Publikované materiály jsou zde ke stažení ve formátu PDF.

více zde

Podporují nás