AKTUÁLNĚ, CO JE NOVÉHO

pořád se něco děje

Projekt Buď IN

„Buď IN“ je název samostatného projektu, který je cíleně zaměřen na formování sociálních norem nekuřáctví a zdravého přístupu k požívání alkoholu. Je určen...

Celý článek

Systém preventivních aktivit v regionu Písek a Milevsko

Tento projekt je koncipován jako nabídka různých preventivních aktivit pro základní a střední školy. Každoročně připravujeme tzv. Nabídkový list, který školy...

Celý článek

Program Pět P

Program Pět P je preventivní program určený dětem ve věku 6 – 15 let. Jsou do něj zapojovány zejména děti, které...

Celý článek

Komplexní podpora vzdělávání pěstounů

Projekt reaguje na nárůst poptávky po vzdělávání pěstounů v souvislosti s novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Pojímá problematiku vzdělávání komplexně – zahrnuje...

Celý článek

Projekt Náhradní rodinná péče

Posláním projektu Náhradní rodinné péče je podpora a pomoc pěstounským rodinám v Jihočeském kraji, především v Písku a v Milevsku. Nabízíme rodinám setkávání, doprovázení,...

Celý článek

Projekt Nevzdáme to

Projekt je zaměřen na několik cílových skupin. Pro žáky ohrožené sociálně patologickými jevy je připraven program Ušij si to na tělo. Třídám,...

Celý článek

Projekt Moderní učitel

Projekt je zaměřený na realizaci akreditovaného vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávání reaguje na aktuální situaci na základních a středních školách. Hlavním cílem...

Celý článek

Projekt Prima třída

Projekt měl přispívat zejména ke snížení sociálně patologických jevů u žáků ZŠ a SŠ a rozvíjet pozitivní klima ve třídách, které byly ohroženy...

Celý článek

Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení – SPOLU

Projekt byl zaměřen na poskytování psychosociálních služeb ohroženým či sociálně vyloučeným osobám. Klientům jsme nabízeli tříměsíční intenzivní ambulantní spolupráci, která představovala...

Celý článek

Bez školy to nepůjde

Hlavním cílem projektu „Bez školy to nepůjde“ bylo vhodnými prostředky motivovat žáky k dokončení školní docházky. Projekt si kladl za cíl pomoci...

Celý článek