PUBLIKACE A DOKUMENTY

mohlo by vás zajímat


PUBLIKACE

Sociálně psychologické centrum Arkáda průběžně vydává odborné publikace, ve kterých můžete najít informace, doporučení nebo se v konkrétních příbězích inspirovat při řešení problémů. Pracovníci Arkády publikují v odborných časopisech a v rámci jednotlivých projektů vytváří různě tematicky zaměřené poradenské příručky se zaměřením na kouření, drogová problematika, alkoholové závislosti, problémům ve vztazích a problémům se školou.

 • Podpora klienta při zvládání agrese

  Publikace vznikla v rámci projektu Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda
  Autoři: Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová Mgr. Helena Šašková Mgr. Šárka Uhlíková & kolektiv pracovníků projektu. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2022
  Soubor je formátu PDF.

 • Podpora klienta při zvládání stresu

  Publikace vznikla v rámci projektu Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda
  Autoři: Mgr. Kristýna Tichá Mgr. Šárka Uhlíková Bc. Tereza Vospělová & kolektiv pracovníků projektu. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2022
  Soubor je formátu PDF.

 • Práce s obětmi domácího násilí

  Publikace vznikla v rámci projektu Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda
  Autoři: Mgr. Helena Šašková Mgr. Šárka Uhlíková Mgr. Nikola Novotná Marková Bc. Marie Forejtníková, Dis. & kolektiv pracovníků projektu. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2022
  Soubor je formátu PDF.

 • Práce s traumatizovaným dítětem

  Publikace vznikla v rámci projektu Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda
  Autoři: Mgr. Šárka Uhlíková Bc. Tereza Vospělová & kolektiv pracovníků projektu. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2022
  Soubor je formátu PDF.

 • Co byste měli vědět o marihuaně

  Informační a poradenská příručka věnovaná problematice konopných drog.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Kateřina Žiláková. Vydala: Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Písek 2013
  Soubor je formátu PDF.

 • Děti, škola a problémy aneb Bez školy to nepůjde

  Publikace se věnuje příčinám problémů dětí ve škole, faktorům ovlivňujících třídní klima, indikované prevenci, psychoterapii dětí a jsou zde uvedeny četné kazuistické příklady z praxe.
  Autoři: Šárka Uhlíková, Zuzana Rysová, Mirka Pravdová, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2012
  Soubor je formátu PDF.

 • Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati

  Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče se zaměřením na tématiku závislostí na nelegálních drogách. Publikace získala cenu J. Skály za r. 2007, kterou uděluje Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a o.s. Sananim.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Mgr. Andrea Vondrášková, JUDr. Ondřej Veselý. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2007
  Soubor je formátu PDF.

 • Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

  Jedná se o informační a poradenskou příručku, která obsahuje moderní, vesměs kognitivně behaviorální metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru u dospívajících.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Kateřina Nečesaná, DiS. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2009
  Soubor je formátu PDF.

 • Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat

  Informační a poradenská příručka věnovaná problémům dětí a dospělých, kteří žijí nebo se často setkávají s lidmi, kteří kouří nebo nadužívají alkohol.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Zuzana Rysová. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2011
  Soubor je formátu PDF.

 • Kouření aneb Závislost na tabáku. Rizika, projevy, motivace, léčba

  Informační a poradenská příručka obsahující základní informace o problematice kouření tabáku.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Kateřina Nečesaná, DiS. Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2008
  Soubor je formátu PDF.

 • Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy

  Článek v časopise Adiktologie, který se zabývá prožíváním rodičů dětí a dospívajících, kteří mají problémy s užíváním nealkoholových drog.
  Autoři: Mgr. Roman Pešek, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková Časopis Adiktologie. Tišnov: 2007, ročník 7, číslo 1, strana 52 - 61

DOKUMENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel.