DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

pomoc a konzultace pěstounům


Posláním Programu podpory pěstounských rodin je doprovázení pěstounských rodin v Jihočeském kraji.
Doprovázení chápeme jako společnou cestu náhradní rodiny a našeho týmu za vytvořením fungující náhradní rodiny, která zajistí svým dětem zdravý vývoj.

Pěstounským rodinám (včetně dětí v jejich péči) v rámci doprovázení poskytujeme konzultace ohledně výchovy, zvládání školních nároků a volnočasových aktivit, pomoc při zajištění odlehčovací péče, podporu kontaktu s biologickou rodinou a vzdělávání ke zvyšování odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Služby jsou určeny osobám pečujícím (pěstounským rodinám) a dětem svěřeným do jejich péče v rámci Jihočeského kraje.

CÍLEM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN JE, ABY

 • Pěstouni vytvářeli bezpečné a láskyplné rodinné prostředí pro děti
 • Pěstouni získali informace a praktické návody pro péči
 • Pěstouni sdíleli své zkušenosti s dalšími pěstouny
 • Pěstouni byli informováni o dalších návazných službách a měli podporu v získávání dalších potřebných služeb pro děti i pěstouny
 • Pěstouni reflektovali úspěchy i neúspěchy a v případě potřeby uměli požádat o pomoc
 • Kontakt dítěte i pěstounů s biologickou rodinou byl bezpečný

NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME

 • Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče
  Doprovázení se většinou uskutečňuje přímo v domácím prostředí rodiny nebo na pracovišti Arkády. Doprovázení zahrnuje pravidelné osobní konzultace tzv. klíčového pracovník rodiny, který s rodinou a jejími členy spolupracuje dlouhodobě tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny (přijaté děti, biologické děti, rodiče). Klíčový pracovník je se všemi členy rodiny v úzkém kontaktu a odborně je provází v procesu výchovy, pomáhá při řešení dlouhodobých i aktuálních problémů rodiny.
 • Sociální a psychologické poradenství
  Poradenství probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky či emailem. Prostřednictvím poradenské činnosti jsou všem členům rodiny poskytnuty základní informace, pomoc při jednání s úřady, vyplňování formulářů, popř. pomoc v orientaci v nabízených sociálních i jiných službách. V rámci poradenství se soustředíme na aktuální poptávku jednotlivých členů rodiny.
 • Pomoc při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči
  Při zprostředkování kontaktu s biologickými rodiči dbáme především na zajištění bezpečí dítěte. Klíčový pracovník nabízí přípravu účastníků setkání, plán setkání, popř. možnost setkat se na neutrální půdě neziskové organizace.
 • Vzdělávání
  V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích a zážitkových seminářů a odborných přednášek. Pěstouni si mají možnost zapůjčit odbornou literaturu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ukládá pěstounům povinnost 24 hod vzdělávání.
 • Zprostředkování odlehčovacích služeb a krátkodobého hlídání se spolupracujícími neziskovými organizacemi
  Pěstouni mají ze zákona nárok na 14 dní dovolené ročně a zároveň na zajištění péče o děti v krizových a neodkladných situacích. Rodina společně s klíčovým pracovníkem vybere podle zájmu dítěte vhodné aktivity (příměstský tábor, pobytový tábor, hlídání v místě bydliště, spolupráce s hlídacím centrem...)
 • Na zakázku Jihočeského kraje organizujeme přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči (v současné době pozastaveno)

NAŠE ZÁSADY

 • Uplatňujeme lidský profesionální přístup (jednáme laskavě a se snahou o vzájemné porozumění)
 • Dodržujeme zásady slušného chování a Etický kodex sociálních pracovníků
 • Jednáme s klientem s respektem a jako rovnocenným partnerem
 • Zachováváme diskrétnost (v informacích o klientovi)
 • Pěstouni reflektovali úspěchy i neúspěchy a v případě potřeby uměli požádat o pomoc
 • Kontakt dítěte i pěstounů s biologickou rodinou byl bezpečný

INFORMACE PRO KLIENTY

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytovatel služby:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení:Program podpory pěstounských rodin
Místo zařízení poskytované služby:Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek
Telefon:+420 382 211 300
E-mail:

info@arkada-pisek.cz

Otevírací doba:PO, ST, PÁ: 8:00 – 15:00 hod
ÚT, ČT: 8:00 – 17:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná