KONTAKTNÍ CENTRUM

,,káčko" a pomoc pro uživatele návykových látek


Posláním Kontaktního centra (též zkráceně ,,Káčka" / K-centra) je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací, prevence sociálního vyloučení u dalších cílových skupin a prostřednictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost. Služby kontaktního centra jsou bezplatné.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Osobám starších 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelům alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek i jejich rodičům a rodinným příslušníkům. Osoby ve věku 15 – 18 let mohou využívat služeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

NABÍDKA SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA

Uživatelé nelegálních návykových látek

 • Výměnný program zdravotního materiálu a poskytování harm reduction materiálu
 • Pobyt v kontaktní místnosti
 • Poradenství ohledně bezpečného braní drog (snížení rizik a poškození)
 • Základní zdravotní ošetření
 • Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby (PL, TK)
 • Potravinový servis
 • Asistenční služba
 • Informace a zprostředkování očkování HEP A, B a testování na hepatitidy, HIV a Syfilis
 • Hygienický servis
 • Krizová intervence
 • Sociálně právní poradenství
 • Rodinné poradenství
 • Individuální a skupinová poradenství
 • Internetové, telefonické poradenství

Uživatelé alkoholu

 • Krizová intervence
 • Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby
 • Rodinné poradenství
 • Sociálně právní poradenství
 • Internetové, telefonické poradenství

PRINCIPY KONTAKTNÍHO CENTRA ARKÁDA

 • Anonymita
 • Nízkoprahovost
 • Bezplatnost
 • Dostupnost
 • Dobrovolnost
 • Respekt
 • Mlčenlivost
 • Důvěrnost sdělení
 • Individuální přístup

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Kontaktní centrum Arkáda má prostory v ulici Jungmannova 32 v Písku. K dispozici má 2. patro domu, který je situován v centru města. Zázemí pro klienty tvoří: konzultovna, kontaktní místnost, prostor pro výměnný program, sociální zázemí (wc, sprcha, pračka), místnost pro možnost testování.

INFORMACE PRO KLIENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele:Kontaktní centrum Arkáda
Druh poskytované služby:Kontaktní centra
Číslo registrace:6411640
Místo zařízení poskytované sociální služby:Kontaktní centrum Arkáda, Jungmannova 32, 397 01 Písek (2. patro)
Telefon:+420 775 588 533
E-mail:

kacko@arkada-pisek.cz

Otevírací doba:PO: 8:00 - 15:00 hod
ÚT: 8:00 - 16:00 hod
ST, ČT: 8:00 - 17:00 hod
PÁ: 8:00 - 15:00 hod

Kontaktní místnost: denně 9:00 - 12:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná

Sociální služba Kontaktní centrum je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Na financování se dále podílejí: Rada vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí a město Písek.

Naše organizace je prostřednictvím služby Kontaktního centra zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb".