KRIZOVÉ CENTRUM

nebuďte na problémy sami


Poslání: 

Krizové centrum (Krizová pomoc) Arkáda je tu pro lidi, kteří považují svou situaci za krizovou a hledají včasnou krátkodobou podporu odborníka. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Cíle služby:

Pomoci zvládnout pocity spojené s tíhou náročné nebo krizové situace.

Pomoci vyznat se v současné náročné nebo krizové situaci.

Dodat podporu pro nalezení řešení situace.

Poskytnout základní informace k řešení náročné nebo krizové situace.

Služby krizového centra jsou bezplatné.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Osobám v obtížné životní situaci starším 11 let, kteří svou situaci nedokáží řešit vlastními silami nebo si s ní neví rady.

S JAKÝMI PROBLÉMY MŮŽEME POMOCI?

 • Krize v rodině
  Manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy.
 • Domácí násilí
  Násilné chování ze strany partnera, dětí, rodiče nebo vlastní; psychické i fyzické násilí.
 • Náhlé zhoršení psychického stavu
  Ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, nadměrné obavy.
 • Problémy dětí a dospívajících
  Šikana, neshody se spolužáky, nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými látkami.

KLIENTŮM V KRIZOVÉ SITUACI POSKYTUJEME

 • Krizovou intervenci
  Při akutních a neočekávaných krizích. Klienti obvykle přicházejí po telefonickém objednání, ale mohou přijít i bez něj. Mohou dostat psychickou a emoční podporu. Klasickým příkladem jsou náhlé krize v rodině či pocity selhání v osobním životě.
 • Poradenské konzultace a podpora při řešení krizových situací
  Můžete se na nás obracet, pokud potřebujete podporu a doprovázení při zvládání náročné životní situace.
 • Pomoc obětem trestných činů
  Nejčastěji se setkáváme s oběťmi domácího násilí.
 • Poradenství s přesahem do sociálně právní problematiky
  Rozvodové poradenství, základy dluhového poradenství aj.
 • Zprostředkování kontaktu na další specializovaná pracoviště v rámci i mimo region
  Jedná se například o azylové domy, psychiatrické léčebny apod.

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Dostali jste se do pasti domácího násilí a už nechcete snášet násilné chování, ať už psychické nebo fyzické? Forem domácího násilí je několik, nejčastěji se setkáváme s násilím psychickým, fyzickým nebo ekonomickým. Pro velkou část osob je těžké si vůbec přiznat, že se staly oběťmi domácího násilí. Provází je stud nebo neschopnost uvěřit tomu, že se násilí děje právě jim.

Krizové centrum Arkáda se snaží pomoci všem lidem, kteří jsou vystaveni násilnému chování. Poskytujeme poradenství, podporu v řešení situace, ale také bezpečný prostor pro sdílení. Pokud dojde k vykázání násilného partnera z domácnosti, pomáháme klientům napsat předběžné opatření a následně v případě potřeby i prodloužení předběžného opatření.

INFORMACE PRO KLIENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele:Krizové centrum
Druh poskytované služby:Krizová pomoc
Místo zařízení poskytované sociální služby:Krizové centrum, Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek
Telefon:+420 382 211 300
E-mail:

info@arkada-pisek.cz

Otevírací doba:PO, ST, PÁ: 8:00 – 15:00 hod
ÚT, ČT: 8:00 – 17:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná

Sociální služba Krizová pomoc je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Na spolufinancování se podílejí města Písek a Milevsko.