TÝM CENTRA ARKÁDA

je vám k dispozici pomoci


POBOČKA HUSOVA

Bc. Pavla Adámková, DiS.

Konzultantka pro rodiče
Absolventka Vyšší odborné školy sociální v Brně a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2010 v Arkádě působila ve službách pro drogově závislé. V současné době externě pracuje ve službách pro rodiny s dětmi jako konzultantka pro rodiče v náročném rozvodovém řízení.

Mgr. Gabriela Benešová

Ekonomka
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru andragogika a personální řízení. Má dlouholetou praxi v oboru personalistiky, mzdového účetnictví a ekonomické agendy.

Bc. Vladimíra Hesounová

Absolventka speciální pedagogiky. Pracovala v ústavu sociální péče pro děti a mládež, v ústavu sociální péče pro dospělé a v dětském domově. Od září roku 2017 pracuje jako klíčová pracovnice v Programu podpory pěstounských rodin.

Bc. Pavel Hrabě

Absolvent Vyšší odborné školy sociální a Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Dlouhodobě pracoval ve FOKUSu České Budějovice. V současné době dokončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik.Od roku 2015 vede v Arkádě Program následné péče pro klienty potýkající se se závislostí.

Petra Lebedová, DiS.

Koordinátorka vzdělávání v programu pěstounských rodin
Absolventka Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích a kurzu Pracovník v sociálních službách. V Arkádě pracuje od října 2017.

Mgr. Pavla Mašková

Pracovnice programu podpory pěstounských rodin
Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Arkádě pracuje od roku 2006. Zabývala se problematikou domácího násilí a sociálně právním poradenstvím. Pracovala jako lektorka preventivních programů rizikového chování.

Bc. Klára Šafaříková

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvik v krizové intervenci. Od listopadu 2015 pracuje v Arkádě jako sociální pracovník v krizovém centru. Zaměřuje se na práci s dětmi od 11 let a je součástí týmu, který se věnuje rodičům v konfliktu. V současné době je na MD.

Mgr. Helena Šašková

Terapeutka pro rodiče v konfliktu, pracovnice krizového centra
Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a výcviků v systemické psychoterapii "Umění pomáhat" a "Umění terapie" v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. Provozuje také soukromou praxi ve Vodňanech.

Mgr. Kristýna Tichá

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oboru psychologie. V Arkádě pracuje od roku 2016, nejprve jako koordinátorka dobrovolnického programu Pět P a v současnosti se věnuje práci s dětmi a mladistvými v rámci programu Včasná pomoc dětem. Absolvovala výcvik v krizové intervenci a relaxačních technikách. V současné době je na MD.

Mgr. Šárka Uhlíková

Psychoterapeut, sociální pracovník
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“. V sociálně psychologickém centru Arkáda pracuje od roku 1996. Pracuje s osobami v krizi, dále se věnuje rodinám a práci s mladistvými.

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková

Ředitelka centra Arkáda
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie" a supervizního výcviku. V Arkádě pracuje od roku 1997 a v současnosti se věnuje především práci s rodiči, dětmi a mladistvými.

Bc. Tereza Vospělová

Absolventka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru psychologie a kurzu Kompletní krizové intervence od Déčka Liberec. V současné době dokončuje navazující studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Arkádě se věnuje zejména práci s dětmi a mladistvými v krizovém centru.

Mgr. Vladimíra Zborníková

Vedoucí služeb programu podpory pěstounských rodin
Absolventka oboru sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 vedla občanské sdružení ŠVAGR, které organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež z dětských domovů. V Arkádě pracuje od roku 2012.

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

POBOČKA JUNGMANNOVA

Bc. Michaela Hanusová

Sociální pracovnice pro drogově závislé
Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Ve službách pro drogově závislé v Kontaktním centru pracuje od května 2016.

Mgr. Hana Ledinská

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, obor Sociální práce ve veřejné správě a obor Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V Arkádě pracuje od července 2015 ve službách pro drogově závislé včetně terénních služeb v Písku, Protivíně a Milevsku.

Mgr. Kateřina Pešková

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V Arkádě pracuje od roku 2008 ve službách pro drogově závislé (K-centrum) včetně terénních služeb v Písku, Protivíně a Milevsku.

Mgr. Jana Skotnicová

Vedoucí Kontaktního centra
Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a psychoanalyticky orientovaného výcviku v arteterapii. V Arkádě pracuje od roku 2010.

Bc. Karolína Veithová

Sociální pracovnice pro drogově závislé
Absolventka Teologické fakulty Jihočeské univerzity, obor sociální a charitativní práce. V Arkádě pracuje od září 2021 ve službách pro drogově závislé v Kontaktním centru a zároveň působí v terénním programu v Písku, Protivíně a Milevsku.