Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Naši psychologové a sociální pracovníci se věnují i dětem

Nyní se na nás obrací větší množství klientů. Od minulého týdne přibývá těch, kteří se nebojí přijít osobně. Pokud jde o témata, která klienty přivádějí, jednoznačně převažují vyhrocené rodinné vztahy. Každý z nás musel letos zvládnout hodně změn. Epidemie také řadu lidí přivedla ke zvýšeným obavám o zdraví a o svou ekonomickou stabilitu. Jsme podráždění, protože nám chybí pohyb, zábava, normální chození do práce. Frustrované jsou i naše děti. Některé ve zvýšené míře trpí obavami, strachem, někdy i úzkostmi. Boj s pandemií je neustále konfrontuje s čísly nemocných a zemřelých, děti se víc než dřív bojí o své blízké. Druhým zdrojem obav dětí je škola. Část dětí vítá, že nemusí chodit do školy. Citlivé děti se ale neustále obávají, že něco zapomněly poslat, že se něco neumí samy naučit, že si nechaly tzv. ujet vlak. Neustále se měnící rozvrhy dětem způsobují zmatek, málokteré i s pomocí rodičů dodržuje pravidelný režim přípravy do školy. Pokud uvažujete o odborné pomoci, můžete využít služeb našich psychologů a terapeutů. Pro klienty jsou služby Arkády bezplatné. Na jejich podpoře se podílí Jihočeský kraj a Město Písek. Objednat se můžete na telefonním čísle 382 211 300. Registrovaná sociální služba krizová pomoc je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 1 756 000 Kč z celkového rozpočtu 1 866 000 Kč.

Podpora služeb SPOD

Jihočeský kraj dlouhodobě finančně i metodicky podporuje služby pro ohrožené děti prostřednictvím projektů "Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí". Jedná se o případy, kdy situaci rodiny řeší orgán sociálně právní ochrany dětí a vyhodnotí ji tak, že doporučuje naši odbornou pomoc. Nejčastěji se jedná o rodiče, kteří se ocitli v rozvodovém konfliktu a jen obtížně hledají shodu na budoucím rodinném uspořádání. V roce 2020 jsme pracovali s 30 rodičovskými páry. V případě podezření na zanedbání výchovy dítěte, nedostatečnou péči, či slabé výchovné vedení pracujeme nejen s rodiči, ale terapeuticky podporujeme přímo děti. Tým psychologů a sociálních pracovníků prošel v loňském roce specializovaným vzděláváním na práci s dětským traumatem. S ohledem na věk dítěte se vždy snažíme o individuální přístup, využíváme herní, terapeutické i relaxační techniky. V letošním roce jsme pracovali se 14 dětmi. Projekty "Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí" byly finančně podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Do Arkády s rouškou

Vážení klienti, prosíme Vás o respektování nařízení o nošení roušek. Pokud si roušku zapomenete vzít s sebou, rádi Vám poskytneme jednorázovou z našich zásob.

Aktuální hygienická opatření

Vážení klienti, vzhledem ke zhoršené epidemické situaci Vás prosíme o zvýšenou opatrnost při návštěvě našeho zařízení. Pokud na sobě pozorujete příznaky nachlazení či chřipky, raději konzultaci zrušte a objednejte se později. I my jsme opatrnější, nepodáváme Vám ruku, pečlivě prostory dezinfikujeme a používáme i čističky vzduchu. Doufáme, že tato opatření mají smysl a nenaruší atmosféru konzultace. Děkujeme za pochopení.

Mezioborová spolupráce odborníků

Organizace Prostor pro sociální práci organizuje setkávání odborníků napříč obory, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami. V průběhu příštích dvou let proběhnou workshopy a odborná setkání vycházející z aktuálních potřeb v regionu. Z činnosti platformy vzniknou mimo jiné metodiky a pracovní materiály, které budou volně k dispozici. Arkáda se do projektu zapojila a na setkání odborníků prezentovala projekt "Arkáda pomáhá dětem II.", který vznikl za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations.

Arkáda se stala členem APKP

V dubnu 2020 jsme se stali řádným členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s. Rádi se připojujeme k cílům APKP. I nám připadá důležité podporovat mezirezortní spolupráci a ovlivňovat dění v oblasti krizové pomoci. Díky členství v APKP se budeme setkávat s odborníky z ostatních krizových center a inspirovat se pro další práci s klienty.

 

Informace k aktuálnímu provozu

Služby poskytované centrem Arkáda jsou klientům plně dostupné při dodržování hygienických opatření - dodržujeme vzdálenost 2 metry, konzultujeme v rouškách, používáme dezinfekci na ruce, intenzivně větráme nebo čistíme vzduch a nepodáváme si ruce. Pokud cítíte potřebu o svém trápení s někým promluvit, můžete přijít osobně nebo si domluvit konzultaci na telefonním čísle 382 211 300.

Omezení služeb

V souladu s nařízením vlády i s ohledem na naše personální kapacity (máme kolegy v karanténě, v pracovní schopnosti i na tzv. ošetřování) jsme se rozhodli od 16. 3. 2020 omezit osobní konzultace do odvolání. Jsme k dispozici na telefonu a dále i na skypu. Pro podrobnější informace volejte na 382 211 300. Věříme, že toto omezení budete vnímat jako ohleduplné i vůči Vám, klientům.

Práce s ohroženými dětmi

Jihočeský kraj dlouhodobě finančně i metodicky podporuje služby pro ohrožené děti. Jedná se o případy, kdy situaci rodiny řeší orgán sociálně právní ochrany dětí a vyhodnotí ji tak, že doporučuje naši odbornou pomoc. Nejčastěji se jedná o rodiče, kteří se ocitli v rozvodovém konfliktu a jen obtížně hledají shodu na budoucím rodinném uspořádání. V roce 2019 jsme pracovali s 29 rodičovskými páry.

V případě podezření na zanedbání výchovy dítěte, nedostatečnou péči, či slabé výchovné vedení pracujeme nejen s rodiči, ale terapeuticky podporujeme přímo děti. Tým psychologů a sociálních pracovníků prošel v loňském roce specializovaným vzděláváním na práci s dětským traumatem. S ohledem na věk dítěte se vždy snažíme o individuální přístup, využíváme herní, terapeutické i relaxační techniky. V loňském roce jsme pracovali se 14 dětmi.

Projekty "Zůstat dobrým rodičem i po rozvodu" a "Terapeutická podpora ohrožených dětí" byly finančně podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Arkáda pomáhá dětem II.

V červenci letošního roku jsme spustili dvouletý projekt „Arkáda pomáhá dětem II.“, který je finančně podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Tento projekt si stejně jako „Arkáda pomáhá dětem“ klade za cíl rozšířit povědomí o poskytování krizové pomoci v Arkádě. Realizujeme besedy pro děti na základních a středních školách, kde informujeme o možnostech poskytování této služby. Díky této podpoře jsme navýšili kapacitu služby pro děti ve věku 11-18 let.

Abychom dětem krizovou pomoc přiblížili ještě více, vyhlásili jsme soutěž o zážitkové ceny. Úkolem je natočit video, ve kterém děti představí krizovou pomoc v rozsahu 1 – 5 minut a zaslat nám ho na FB Arkády nebo e-mail Arkády (viz. kontakty). Soutěž je pro děti od 11 do 18 let a probíhá do 31.5.2020. Více informací a pravidla soutěže najdete na FB: Arkáda sociálně psychologické centrum nebo na našem Youtube kanálu: Arkáda sociálně psychologické centrum, z.ú.

Jste zde: Úvod Novinky