Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Provoz v období vánočních svátků

Vážení klienti, Arkáda bude 23.12. (pondělí) a 27.12. (pátek) z provozních důvodů uzavřená. V týdnu od 30.12. do 2.1. bude provoz zkrácen pouze do 15.00. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku!

Abstinentské skupiny v Arkádě

Součástí doléčovacího programu v Arkádě jsou i otevřené skupiny pro abstinující. Do abstinující skupiny může přijít každý, kdo byl závislý na alkoholu, jiných psychoaktivních látkách nebo měl problém s nelátkovou závislostí (gambler, sázkař) a nyní abstinuje. Cílem skupiny je udržet si abstinenci, vzájemně se podpořit, sdílet své radosti i strasti. Skupiny vede Pavel Hrabě, sociální pracovník s terapeutickým výcvikem. Bližší informace získáte na tel. 775 588 538.

 

Stěhování Káčka

Vážení klienti Kontaktního centra, z důvodu stěhování do nových prostor bude Kontaktní centrum zavřeno po dobu jednoho týdne a to od 16. 9. – 20. 9. 2019. Od pondělí 23. 9. 2019 se na vás budeme těšit v nových prostorech na adrese Jungmannova 32 v Písku.

Projekt Arkáda pomáhá dětem byl úspěšně ukončen

V červnu letošního roku jsme ukončili dvouletý projekt Arkáda pomáhá dětem, který finančně podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Projekt byl zaměřen na poskytování krizové intervence dětem ve věku od jedenácti do patnácti let. Dětem se věnovala dvojice pracovníků ve složení psycholog a sociální pracovník. Součástí projektu byla inovativní kampaň na základních školách, kde pracovníci oslovili celkem 1038 dětí. Dětem byla představena služba krizová pomoc, byly seznámeny s možností tuto službu využít a zároveň pracovníci s dětmi mluvili o problémech, které je v tomto věku mohou trápit.

Vlastní službu krizové intervence využilo celkem 95 dětí. Nejčastějšími tématy bylo sebepoškozování, vztahy v rodině a s vrstevníky, šikana, úzkostné stavy a depresivní nálady. Velmi nás těšilo, že k nám děti cítily důvěru a nebály se o svých problémech mluvit. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a velké díky patří obětavým pracovníkům základních škol za organizaci jednotlivých setkání.

Kurz přípravy pro žadatele o pěstounskou péči

Arkáda pořádá kurz pro žadatele o pěstounskou péči. Ve dvou víkendových setkáních (30.3.-1.4. a 26.-28.4.) se sejdeme s těmi, kteří by chtěli přijmout dítě do své rodiny.Tým lektorů provede budoucí pěstouny zásadními oblastmi náhradní rodinné péče (sociální právní problematika, vztahová vazba, specifika vývoje dítěte, práva a povinnosti pěstounů, komunikace s biologickou rodinou). Žadatelé se v kurzu setkají s třemi zkušenými pěstounskými rodinami.

Změna provozní doby Káčka

Od 1. dubna bude Káčko otevřeno v pondělí a pátek od 8 do 15 hodin, v úterý, středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin.

Věříme, že tato změna bude vyhovovat našim klientům.

Den otevřených dveří

Dne 29.01.2019 od 8:00 do 17:00 hodin pořádáme v Arkádě „Den otevřených dveří“ v Programu podpory pěstounských rodin.

Beseda "Jaké je to být pěstounkou?"

Dne 15.01.2019 od 16:30 hod. v klubovně knihovny proběhne beseda o pěstounství s pěstounkou Bc. Magdalenou Šochmanovou a s vedoucí Programu podpory pěstounských rodin Mgr. Vladimírou Zborníkovou s názvem „Jaké je to být pěstounkou?“. Propagace této besedy bude distribuována letáky knihovny.

 

Výstava "Jsem pěstoun"

Od 07.01.2019 do 31.01.2019 bude na chodbě knihovny v Písku na Alšově náměstí instalována pro širokou veřejnost výstava „Jsem pěstoun“. Budou k dispozici informační materiály týkající se pěstounství. Po celou dobu výstavy bude téma pěstounství prezentováno také na chodbě Městského úřadu v Písku, odboru sociálních věcí, Budovcova ulice čp. 207.

 

 

 

Krizová pomoc pro děti od 11 let

Arkáda v minulém roce rozšířila službu krizového centra, nabízí pomoc v krizi nejen dospělým, ale i dětem od 11 let. Děti se na nás obrací v následujících případech: problematická komunikace a vztahy v rodině, školní problémy a problémy s vrstevníky, psychické a psychosomatické obtíže (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, suicidální pokus, úzkosti, strachy), reakce na traumatickou událost (ubližování, autonehoda, onemocnění nebo smrt někoho z blízkých) apod. Děti přichází samy nebo v doprovodu rodiče, kamaráda nebo jiné blízké osoby. Pomoc v krizi je bezplatná.

Jste zde: Úvod Novinky