Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Novinky

Víkend pro ředitelky mateřských škol

V rámci projektu MODERNÍ UČITEL (CZ.1.07/1.3.40/01.0037) nabízíme akreditované vzdělávání pro pedagogy. Od začátku roku jednotlivými programy prošlo více než 200 učitelů. Nově se zaměřujeme i na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Pro ředitelky mateřských škol jsme uspořádali dvoudenní seminář s těmito tématy: komunikace s rodiči dětí, stres a syndrom vyhoření ve školní praxi a využití relaxačních technik.

Číst dál...

Noví dobrovolníci v projektu Nevzdáme to

Projekt Nevzdáme to (CZ.1.07/1.2.15/01.0021) realizujeme od 1. ledna 2013. Postupně se rozbíhají jednotlivé aktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků a rodičů. Preventistka dochází do škol a realizuje preventivní programy, které pomáhají dětem zvládat nároky školního prostředí a vylepšují atmosféru ve třídě. První žáci a rodiče začali také využívat poradenství v Arkádě.

Číst dál...

Realizujeme nový projekt

Od 1.1. 2013 realizujeme nový projekt „NEVZDÁME TO“, který se zaměřuje na poskytování pomoci a podpory několika cílovým skupinám. Třídním kolektivům nabízí ucelené programy (Ušij si to na tělo, Nenech se otrávit a Adaptační kurzy), jednotlivým žákům a rodičům pak poradenství.

Rozšiřujeme naše služby

V souvislosti s novelou zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí rozšiřuje Arkáda nabídku svých služeb o doprovázení, poradenství a vzdělávání pěstounských rodin. Cílem centra Arkáda je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, nabízet pravidelné vzdělávání náhradním rodičům a zvyšovat povědomí ve společnosti o tématu náhradní rodinné péče. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, které působí v oblasti péče o rodinu a dítě. Podrobnější informace zde.

Nabídka pro dospívající od 14 do18 let

Arkáda nabízí dospívajícím od 14 do 18 let možnost setkávat se jednou týdně na tzv. M-skupině. Tady je prostor dovědět se něco o sobě, o tom, jak zvládat své problémy, poslechnout si názory a zkušenosti ostatních.
Na M-skupině je docela zábava, pěkně si popovídáme a vše, co tady probíráme, zůstane jen mezi námi. Zájemci mohou přijít každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin do Arkády.

Hledáme dobrovolníky do programu Pět P

Arkáda hledá průběžně dobrovolníky do programu Pět P, kteří pomáhají sociálně znevýhodněným dětem. Pokud tě baví práce s dětmi a máš trochu volného času, zapoj se do našeho týmu. Více informací na letáku nebo na www.facebook.com/5ppisek

Jste zde: Úvod Novinky