Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Kdo jsme O Arkádě

O Arkádě

Arkáda-sociálně psychologické centrum je odborné pracoviště, které nabízí ambulantní bezplatnou psychosociální pomoc lidem v obtížných životních situacích. Poskytujeme především

 • registrované sociální služby (krizová pomoc v Písku a Milevsku, kontaktní centrum, terénní program, služby následné péče)
 • a věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin.

Klienti vyhledávají poradenství v Arkádě především kvůli vztahovým problémům (konfliktní rozvodové či rozchodové situace, domácí násilí, spory o děti, problémy dětí ve vztahu k rozvedenému rodiči, starosti s výchovou apod.). Krizovou intervenci a podporu potřebují lidé, kteří jsou vystaveni náhlé zátěži (např. vážné onemocnění, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání). Pomoc u nás také najdou ti, kteří se potýkají s drogovou či alkoholovou závislostí.

Pracovníci Arkády mají vysokoškolské vzdělání (zpravidla sociální práce, pedagogika, psychologie) a průběžně si své dovednosti prohlubují v dalších kurzech a výcvicích. Abychom našim klientům poskytli komplexní a odpovídající pomoc, využíváme kontakty na další externí odborníky a instituce. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup, aby mohli v bezpečném prostředí a s důvěrou řešit svoje problémy.

Ředitelka

 • Mgr. Andrea Veselá Vondrášková

Správní rada

 • Mgr. Šárka Uhlíková, předseda správní rady
 • JUDr. Petr Fořt, PhD.
 • Mgr. Eva Kadlčáková
 • Ing. Kateřina Procházková
 • RNDr. Naděžda Vrbová

Revizor

 • Ing. Květa Kopecká

Historie

1994

 • Založení občanského sdružení.

1996

 • Vznik Krizového a Kontaktního centra.

1997

 • Díky podpoře firmy Kočí a.s. Otevření nových prostor na Fügnerově náměstí.

1998

 • Začátek preventivních aktivit na školách.

2001

 • Vznik Linky důvěry.

2002

 • Otevření pobočky v Milevsku.
 • Pověření k sociálně právní ochraně dětí od Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (začátek programů přípravy pro budoucí pěstouny a osvojitele).

2004

 • Vznik Rodinné poradny a programu Pět P.
 • Akreditace dobrovolnické služby programu Pět P u Ministerstva vnitra.
 • Akreditace dobrovolnické služby projektu Linka důvěry u Ministerstva vnitra.

2005

 • Díky podpoře Města Písek zakoupení domu na Husově náměstí s odpovídajícími prostory pro poskytování sociálních služeb.

2006

 • Vznik komplexní ambulantní péče pro závislé (projekty Následná péče, Ambulantní léčba a Nový start).

2007

 • Registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách a s tím spojený začátek práce na Standardech kvality jednotlivých registrovaných sociálních služeb.
 • Získání akreditace Probačního programu Právo volby.
 • Dokončení první etapy rekonstrukce domu na Husově náměstí (investiční dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR).
 • Získání certifikace Kontaktního centra.

2008

 • Udělen certifikát Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek.
 • Vydání informační a poradenské příručky nazvané „Kouření aneb závislost na tabáku; rizika, projevy, motivace, léčba“.

2009

 • Spuštění projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: „Bez školy to nepůjde“ a „Programu intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení“.
 • Terénní program při Kontaktním centru byl podpořen z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb Jihočeském kraji“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2010

 • Úspěšná realizace projektů „Bez školy to nepůjde“, „Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení“ a „Terénního programu při Kontaktním centru“.

2011

 • Spuštění další fáze stavebních úprav Arkády. Klienti využívají bezbariérový přístup, nově vystavěnou konzultovnu a sociální zázemí.
 • Upravený exteriér dává prostor realizovat akce pro děti programu Pět P, klienty M-skupiny nebo studenty a žáky, kteří se účastní preventivních aktivit.
 • Registrace nové aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Program Spolu.

2012

 • Arkáda získala akreditaci jako vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve stejném roce také získána akreditace pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných znalostí a dovedností pedagogů.

2013

 • Arkáda se stala na základě pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje doprovázející organizací pěstounských rodin. Od tohoto roku se také aktivně věnuje vzdělávání pěstounů.

2014

 • Kontaktní centrum úspěšně absolvovalo inspekci standardů kvality sociálních služeb.
 • Arkáda získala Certifikát pro programy školské všeobecné primární prevence.

2015

 • V srpnu 2015 byla svolána poslední valná hromada občanského sdružení Arkáda, o.s., která rozhodla o zrušení občanského sdružení. Arkáda nabyla novou právní formu a stala se zapsaným ústavem.

2016

 • V roce 2016 byla zpracována nová projektová dokumentace na realizaci půdní vestavby, která by měla sloužit pro práci s rodinami.

2017

 • Arkáda získala finanční prostředky na rekonstrukci půdních prostor.
Jste zde: Úvod Kdo jsme O Arkádě