POMOC DĚTEM


V práci s dítětem klademe důraz na vytvoření atmosféry důvěry mezi pracovníkem a dítětem, dále na porozumění situaci, ve které se dítě ocitá, na posílení vnitřních zdrojů dětského klienta, aby se postupně dokázalo vyrovnat se zátěží, kterou mu např. konflikt rodičů, zneužívání či nedostatečná péče přinesly. Věnujeme se nejen vztahům v rodině, ale i školnímu prostředí. Hledáme, co ,,nerizikového" je baví, co umí, posilujeme dovednosti potřebné pro plnění školních povinností. Pokud se toto daří, dítě má víc sebevědomí a je spokojenější a to stabilizuje jeho psychiku. Pro dětské klienty je náročné vést rozhovor s cizím dospělým, proto využíváme různé hry, kreslíme si, povídáme přes postavičky a loutky, nacvičujeme relaxační techniky.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Dětem ve věku od 11 let. Služba je poskytována bezplatně na základě podnětu OSPOD Písek a Milevsko. Konzultace je možná po předchozí telefonické domluvě.

INFORMACE PRO KLIENTY

  • Podněty a stížnosti

    Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
    Soubor je formátu MS Excel.