PORADENSTVÍ PRO RODIČE

vztahy jsou někdy těžké


Rodiče se na nás obracejí v situaci, kdy se nemohou dohodnout na péči o děti, přetrvává mezi nimi dlouhodobý konflikt a nedokážou komunikovat. V těchto případech narážíme na rozdílné představy rodičů, kteří obhajují své postoje a nejsou schopni udělat vstřícný krok.

Často mají dosud nezpracované emoce související s rozvodem, ale důsledná a trpělivá práce v individuální terapii a párovém poradenství může vést k postupnému opracování starých křivd a k dosažení alespoň částečné shody. Rodiče potřebují delší čas k tomu, aby se učili z nových zkušeností (jak věci fungují nebo naopak nefungují po rozchodu) a postupně oddělovali svoje partnerské a rodičovské role. Často v těchto případech s rodiči pracuje dvojice terapeutů, což přispívá k větší objektivitě při hodnocení situace.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Rodičům dětí. Služba je poskytována bezplatně na základě podnětu OSPOD Písek a Milevsko. Konzultace je možná po předchozí telefonické domluvě.

INFORMACE PRO KLIENTY

  • Podněty a stížnosti

    Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
    Soubor je formátu MS Excel.