Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Co nabízíme Pro lidi v krizi Kontaktní centrum a terénní program

Kontaktní centrum a terénní program

Posláním Kontaktního centra a Terénního programu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací, prevence sociálního vyloučení u dalších cílových skupin a prostřednictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost.

Kontaktní centrum Arkáda

Naše organizace je prostřednictvím služby Kontaktního centra zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.
Název poskytovatele: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele: Kontaktní centrum Arkáda
Druh poskytované služby: Kontaktní centra
Číslo registrace: 6411640
Místo zařízení poskytované sociální služby: Kontaktní centrum Arkáda, Jungmannova 32, 397 01 Písek – 2. patro
Telefon: 775 588 533
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Facebook: Kontaktní centrum a Terénní program Arkáda
Otevírací doba: Po:      8:00–15:00 hod
Út:       8:00–16:00 hod
St+Čt: 8:00–17:00 hod
Pá:      8:00–15:00 hod
Úhrada služby: bezplatná

Poslání Kontaktního centra Arkáda

Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací a prostřednictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost.

Cíle Kontaktního centra Arkáda:

 • navázání kontaktu s co největším počtem uživatelů návykových látek,
 • vytvoření vzájemné důvěry mezi nimi a odbornou institucí,
 • motivace klientů ke změně rizikového chování (edukace v oblasti bezpečnějšího braní, prevence infekčních onemocnění apod.),
 • navázání důvěry k zdravotním a jiným léčebným zařízením,
 • snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze zneužívání návykových látek,
 • vedení klientů k vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti,
 • motivace klientů směrem k abstinenci,
 • ochrana veřejnosti před důsledky plynoucích ze zneužívání návykových látek.

Cílová skupina Kontaktního centra Arkáda

Osoby starší 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek, rodiče a rodinní příslušníci. (Osoby od 15 – 18 let mohou využívat služeb se souhlasem svého zákonného zástupce)

Nabídka služeb Kontaktního centra Arkáda:

Pro uživatele nelegálních návykových látek

 1. Výměnný program zdravotního materiálu a poskytování harm reduction materiálu
 2. Pobyt v kontaktní místnosti
 3. Poradenství ohledně bezpečného braní drog (snížení rizik a poškození)
 4. základní zdravotní ošetření
 5. Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby (PL, TK)
 6. Informace a zprostředkování očkování HEP A, B a testování na hepatitidy, HIV a Syfilis
 7. Potravinový servis
 8. Hygienický servis
 9. Krizová intervence
 10. Sociálně právní poradenství
 11. Rodinné poradenství
 12. Individuální a skupinová poradenství
 13. Internetové, telefonické poradenství
 14. Asistenční služba

Pro uživatele alkoholu

 1. Krizová intervence
 2. Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby
 3. Rodinné poradenství
 4. Sociálně právní poradenství
 5. Internetové, telefonické poradenství

Principy Kontaktního centra Arkáda:

 • anonymita
 • nízkoprahovost
 • bezplatnost
 • dostupnost
 • dobrovolnost
 • mlčenlivost, důvěrnost sdělení
 • individuální přístup
 • respekt

Materiální a technické zabezpečení sociální služby

Kontaktní centrum Arkáda má prostory v ulici Jungmannova 32 v Písku. Kontaktní centrum má k dispozici 2. patro domu, který je situován v centru města. Zázemí pro klienty tvoří: konzultovna, kontaktní místnost, prostor pro výměnný program, sociální zázemí (wc, sprcha, pračka), místnost pro možnost testování.

GDPR

Financování

Sociální služba Kontaktní centrum je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Na financování se dále podílejí: Rada vlády, Ministerstvo zdravotnictví a město Písek.Členské zařízení asociace Streetwork


Terénní program Arkáda

Od 1.4.2016 do 31.12.2018 je sociální služba Terénní program Arkáda podpořen z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Název poskytovatele: Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele: Terénní program Arkáda
Druh poskytované služby: Terénní programy
Číslo registrace: 1708853
Místo zařízení poskytované sociální služby: Terénní program Arkáda, Jungmannova 32, 397 01 Písek – 2. patro
Telefon: 775 588 534
Otevírací doba:
Písek pondělí, pátek 11:00 – 14:00
Protivín středa 14:00 – 17:00
Milevsko čtvrtek 12:00 – 15:00
Úhrada služby: bezplatná
Facebook: Kontaktní centrum a Terénní program Arkáda

Poslání Terénního programu Arkáda

Posláním Terénního programu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací, prevence sociálního vyloučení u dalších cílových skupin a prostřednictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost.

Cíle Terénního programu Arkáda:

 • navázání kontaktu s co největším počtem klientů z řad cílové skupiny programu,
 • vytvoření vzájemné důvěry mezi nimi a odbornou institucí,
 • motivace klientů ke změně rizikového chování (edukace v oblasti bezpečnějšího braní, prevence infekčních onemocnění, sociálních rizik apod.),
 • navázání důvěry k zdravotním a jiným léčebným, sociálním zařízením,
 • snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze zneužívání návykových látek, prevence sociálního vyloučení
 • vedení klientů k vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti,
 • motivace klientů směrem k abstinenci, řešení vlastní sociální situace
 • ochrana veřejnosti před důsledky plynoucích ze zneužívání návykových látek.

Cílová skupina Terénního programu Arkáda

Osoby starší 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelé alkoholu, kteří nejsou v kontaktu s žádnou odbornou institucí. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek, osoby bez přístřeší, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, rodiče a rodinní příslušníci. (Osoby od 15 – 18 let mohou využívat služeb se souhlasem svého zákonného zástupce)

Nabídka služeb Terénního programu Arkáda:

 1. Výměnný program zdravotního materiálu (Harm reduction)
 2. Poradenství ohledně bezpečného braní drog (snížení rizik a poškození)
 3. základní zdravotní ošetření
 4. Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby (PL, TK)
 5. Informace a zprostředkování očkování HEP A, B a testování na hepatitidy, HIV a Syfilis
 6. Krizová intervence
 7. Sociálně právní poradenství
 8. Rodinné poradenství
 9. Individuální a skupinová poradenství
 10. Telefonické poradenství
 11. Asistenční služba

Principy Terénního programu Arkáda:

 • anonymita
 • nízkoprahovost
 • bezplatnost
 • dostupnost
 • dobrovolnost
 • mlčenlivost, důvěrnost sdělení
 • individuální přístup
 • respekt

Materiální a technické zabezpečení sociální služby

Terénní program Arkáda má zázemí v ulici Jungmannova 32 v Písku. Terénní program Arkáda probíhá ve městech Písek, Protivín, Milevsko.

GDPR

Financování

Sociální služba Terénní program je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Na financování se dále podílejí: Rada vlády, Ministerstvo zdravotnictví a město Písek.
Jste zde: Úvod Co nabízíme Pro lidi v krizi Kontaktní centrum a terénní program