Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Co nabízíme Pro lidi v krizi Krizová pomoc

Krizová pomoc

Posláním Krizového centra Arkáda v Písku je poskytovat včasnou krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří se potýkají např. s konflikty v rodině, domácím násilím, psychickou krizí apod. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

logo APKP

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby v obtížné životní situaci starší 11 let, kteří tuto situaci nedokáží řešit vlastními silami nebo si s ní neví rady.

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mohou obracet:

 • Krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy)
 • Domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, dětí, rodiče nebo vlastní; psychické i fyzické násilí)
 • Náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, nadměrné obavy)
 • Existenční problémy
 • Problémy dětí a dospívajících (šikana, neshody se spolužáky, nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými látkami)

Klientům poskytujeme:

 • krizovou intervenci (při akutních a neočekávaných krizích)
  Klienti přicházejí často přímo z ulice, potřebují „vyslyšení“ a psychickou podporu. Klasickým příkladem jsou náhlé krize v rodině či pocity selhání v osobním životě.
 • poradenské konzultace a podpora při řešení krizových situací
  Klienti se na nás mohou obracet, pokud potřebují podporu a doprovázení při zvládání náročné životní situace.
 • pomoc obětem trestných činů (nejčastěji jde o oběti domácího násilí),
 • poradenství s přesahem do sociálně právní problematiky,
 • zprostředkování kontaktu na další specializovaná pracoviště v rámci i mimo region (nejčastěji jde o azylové domy, psychiatrické léčebny apod.).

Pomoc pro oběti domácího násilí

Krizové centrum se snaží pomoci lidem, kteří se dostali do pasti domácího násilí. Forem domácího násilí je několik, nejčastěji se setkáváme s násilím psychickým, fyzickým nebo ekonomickým. Pro velkou část osob je těžké si vůbec přiznat, že se stali oběťmi domácího násilí. Provází je stud nebo neschopnost uvěřit tomu, že se násilí děje právě jim. Služba je určena lidem, kteří jsou vystaveni násilnému chování.

Právě těmto klientům poskytujeme poradenství, podporu v řešení situace, ale také bezpečný prostor pro sdílení. Pokud dojde k vykázání násilného partnera z domácnosti, pomáháme klientům napsat předběžné opatření a následně v případě potřeby prodloužení předběžného opatření.

Služba je určena lidem, kteří už nechtějí snášet násilné chování, ať už psychické nebo fyzické.

Informace pro klienty

 1. Krizové centrum můžete vyhledat sám/sama nebo na doporučení jiného pracoviště či odborníka. Protože jde o službu krizové pomoci, snažíme se ji poskytnout co nejdříve (pokud není možné ji poskytnout ihned, nabídneme Vám nejbližší možný termín).
 2. Klientem krizového centra může být osoba starší 11 let.
 3. Služba krizové pomoci je poskytována bezplatně.
 4. Všechny informace, které pracovníkovi sdělíte, zůstávají důvěrné. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 5. Mlčenlivost by byla prolomena v případě, že se pracovník hodnověrným způsobem dozví o přípravě nebo spáchání trestného činu dle § 168 Trestního zákona 140/1961 Sb., oznámením policii nebo státnímu zastupitelství.
 6. Veškeré osobní údaje jsou chráněny dle Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679, tzv. GDPR, a zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 7. Pracovník je povinen pořídit z konzultace krátký zápis; tento může být veden pod přezdívkou nebo můžete požádat, aby pořizován nebyl.
 8. Uchováváme jen dokumentaci, která je nezbytně nutná pro poskytnutí služby krizové pomoci. Veškeré dokumenty jsou skartovány či smazány dva roky po ukončení vzájemné spolupráce.
 9. V průběhu konzultací se s pracovníkem domlouváte na cíli spolupráce, tj. s čím vám pracovník může pomoci a čeho chcete prostřednictvím služby dosáhnout. Změnu cíle lze vyjednat.
 10. Při první návštěvě získáte informace o tom, který pracovník se Vám bude věnovat (tzv. klíčový pracovník).
 11. Individuální konzultace trvá obvykle 60 minut, konzultace s více osobami 90 až 120 min.
 12. V optimálním případě spolupráci ukončujeme ve chvíli, kdy se situaci podařilo vyřešit anebo už víte, jak ji dobře zvládnout. Toho se snažíme dosáhnout v co nejkratší době, cca do šesti měsíců. V případě vleklých problémů odkazujeme na organizace, které svou pomoc nabízejí s dlouhodobým výhledem.
 13. Klient může spolupráci ukončit kdykoli bez udání důvodu.
 14. Pokud se rozhodne službu ukončit pracovník, musí se jednat o závažné důvody (např. agresivní jednání, které jej ohrožuje, opakované nedodržování domluvených termínů).
 15. Pokud máte objednanou konzultaci a nemůžete se na tento termín dostavit, je potřeba se včas omluvit.
 16. Je pro nás důležitá kvalita poskytované služby, proto pracovníci Arkády využívají pravidelné supervize.
 17. Máte právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost anebo využít formulář.

GDPR

Financování

Sociální služba Krizová pomoc je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Na spolufinancování se podílejí města Písek a Milevsko.


Název poskytovatele: Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele: Krizové centrum
Druh poskytované služby: Krizová pomoc
Místo zařízení poskytované sociální služby: Krizové centrum Písek, Husovo náměstí 2/24, Písek 397 01
Krizové centrum Milevsko, nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko
Telefon: Písek: 382 211 300
Milevsko: 382 521 300
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Otevírací doba: Písek:
po, st, pá: 8:00 – 15:00 hod.
út, čt: 8:00 – 17:00 hod.
Milevsko:
po 8:00 – 16:00 hod.
Úhrada služby: bezplatná


Jste zde: Úvod Co nabízíme Pro lidi v krizi Krizová pomoc