PROJEKTY

pořád se něco děje


AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

UKONČENÉ PROJEKTY

Arkáda od 1. července 2020 realizuje nový evropský projekt zaměřený na zvyšování kvality ve službě krizová pomoc. Jejím hlavním cílem…
Díky podpoře NROS realizuje Arkáda od 1.7.2019 do 30.6.2021 nový projekt Arkáda pomáhá dětem II., který navazuje na předchozí úspěšný projekt…
Díky podpoře NROS realizuje Arkáda od 1.7.2017 do 30.6.2019 nový projekt Arkáda pomáhá dětem. O projektu Cílem projektu Arkáda pomáhá…
Arkáda získala v roce 2017 finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu: „Stavební úpravy, nástavba a vestavba…
Arkáda díky podpoře NROS realizuje od 1.1.2015 do 31.12.2016 nový projekt Arkáda pro děti – rozšíření služeb. O projektu Cílem…
„Buď IN“ je název samostatného projektu, který je cíleně zaměřen na formování sociálních norem nekuřáctví a zdravého přístupu k požívání…
Tento projekt je koncipován jako nabídka různých preventivních aktivit pro základní a střední školy. Každoročně připravujeme tzv. Nabídkový list, který…
Program Pět P je preventivní program určený dětem ve věku 6 – 15 let. Jsou do něj zapojovány zejména děti,…
Projekt reaguje na nárůst poptávky po vzdělávání pěstounů v souvislosti s novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Pojímá…
Posláním projektu Náhradní rodinné péče je podpora a pomoc pěstounským rodinám v Jihočeském kraji, především v Písku a v Milevsku.…
Projekt je zaměřen na několik cílových skupin. Pro žáky ohrožené sociálně patologickými jevy je připraven program Ušij si to na…
Projekt je zaměřený na realizaci akreditovaného vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávání reaguje na aktuální situaci na základních…
Projekt měl přispívat zejména ke snížení sociálně patologických jevů u žáků ZŠ a SŠ a rozvíjet pozitivní klima ve třídách,…
Projekt byl zaměřen na poskytování psychosociálních služeb ohroženým či sociálně vyloučeným osobám. Klientům jsme nabízeli tříměsíční intenzivní ambulantní spolupráci, která…
Hlavním cílem projektu „Bez školy to nepůjde“ bylo vhodnými prostředky motivovat žáky k dokončení školní docházky. Projekt si kladl za…