Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Publikace

Publikace

Pracovníci Arkády rovněž publikují v odborných časopisech a vytváří v rámci jednotlivých projektů různě tematicky zaměřené poradenské příručky. Níže jsou volně ke stažení ve formátu PDF některé vybrané příručky a odborné články.


Co byste měli vědět o marihuaně

Informační a poradenská příručka věnovaná problematice konopných drog.
Autoři: Pešek R., Žiláková K.
Vydala: Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Písek 2013

Stáhnout v PDF


Děti, škola a problémy aneb Bez školy to nepůjde.

Publikace se věnuje příčinám problémů dětí ve škole, faktorům ovlivňujících třídní klima, indikované prevenci, psychoterapii dětí a jsou zde uvedeny četné kazuistické příklady z praxe.
Autoři: Uhlíková Š., Rysová Z., Pravdová M., Vondrášková Veselá A.
Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2012

Stáhnout v PDF


Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati.

Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče se zaměřením na tématiku závislostí na nelegálních drogách. Publikace získala cenu J. Skály za r. 2007, kterou uděluje Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a o.s. Sananim.
Autoři: Pešek R., Vondrášková A., Veselý O.
Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2007

Stáhnout v PDF


Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících.

Jedná se o informační a poradenskou příručku, která obsahuje moderní, vesměs kognitivně behaviorální metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru u dospívajících.
Autoři: Pešek R., Nečesaná K.
Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2009

Stáhnout v PDF


Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat.

Informační a poradenská příručka věnovaná problémům dětí a dospělých, kteří žijí nebo se často setkávají s lidmi, kteří kouří nebo nadužívají alkohol.
Autoři: Pešek R., Rysová Z.
Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2011

Stáhnout v PDF


Kouření aneb Závislost na tabáku. Rizika, projevy, motivace, léčba.

Informační a poradenská příručka obsahující základní informace o problematice kouření tabáku.
Autoři: Pešek R., Nečesaná K.
Vydala: Arkáda – sociálně psychologické centrum. Písek 2008

Stáhnout v PDF


Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy.

Článek se zabývá prožíváním rodičů dětí a dospívajících, kteří mají problémy s užíváním nealkoholových drog.
Autoři: Pešek, R., Vondrášková, A.
Časopis Adiktologie. Tišnov: 2007, roč. 7, č. 1, s. 52 - 61


Jste zde: Úvod Publikace