Arkáda pomáhá dětem

25.7. 2017747x

Díky podpoře NROS realizuje Arkáda od 1.7.2017 do 30.6.2019 nový projekt Arkáda pomáhá dětem.

O projektu

Cílem projektu Arkáda pomáhá dětem je zvýšit informovanost o krizové pomoci mezi dětmi ve věku 11 – 15 let. Projekt bude propagován inovativní formou na základních školách v píseckém regionu. Projekt se neobejde bez úzké spolupráce s pracovníky na základních školách, proto oslovíme metodiky prevence a výchovné poradce na ZŠ. Díky větší informovanosti o dostupné službě a užší spolupráci s metodiky prevence se zvýší počet dětí, kterým bude poskytnuta krizová intervence.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti na ZŠ v regionu Písek ve věku od 11 – 15 let. Na základních školách se děti setkají s pracovníky Arkády, kteří s nimi budou i nadále individuálně pracovat. Krizová pomoc bude zaměřena především na děti, které jsou ohroženy rizikovými jevy (syndrom CAN, šikana, zneužívaní návykových látek, apod.). Děti v tomto věku jsou velmi citlivé na změny ve svém okolí (změny v rodinném prostředí, konflikty s vrstevníky, …) a často se s nimi nedokáží adekvátně vypořádat. Krizová intervence je proto žádoucí především kvůli posílení stability dítěte, zvládání konfliktů mezi vrstevníky a zamezení prohlubování nevhodného chování nebo návyků dítěte.

Aktivity projektu

První klíčovou aktivitou projektu je informační kampaň, která proběhne v 6. až 9. třídách základních škol. Pracovníci projektu (sociální pracovník a psycholog) seznámí děti s možností probrat své starosti s odborníkem v Arkádě. Vhodnou formou dětem Arkádu představí, pokusí se vytvořit atmosféru důvěry a přiblíží dětem témata, se kterými se mohou na pracovníky Arkády obracet.

Druhou aktivitou je přímá práce s dětmi. Děti se mohou na Arkádu obrátit bez předchozího objednání, dokonce i bez doprovodu rodičů. Díky včasné odborné pomoci mohou děti získat náhled na svou situaci, ulevit si od starostí, smutku, sdílet s někým nezávislým svůj pohled na věc. S podporu odborníků budou děti moci pracovat na zvládání zátěžových a stresových situací takovým způsobem, který není rizikový.