Arkáda pro děti – rozšíření služeb

1.1. 2015818x

Arkáda díky podpoře NROS realizuje od 1.1.2015 do 31.12.2016 nový projekt Arkáda pro děti – rozšíření služeb.

O projektu

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb Arkády o krizovou pomoc pro děti ve věku 11 – 14 let. Tato pomoc se neobejde bez spolupráce odborníků, kteří mohou dětem a jejich rodinám nabídnout fundovanou podporu. Dalším cílem projektu je tedy vytvoření multidisciplinárního odborného týmu. Díky tomuto projektu se zvýší počet dětí, kterým se dostane odborné pomoci v krizové situaci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 11 – 14 let, které vyrůstají v tzv. mnohoproblémových rodinách, které jsou zasaženy sociálními a vztahovými problémy. Dále pomáháme dětem traumatizovaným náročným rozvodem (rozchodem) rodičů. V tomto vývojovém období jsou děti velmi citlivé na změny v rodinném prostředí a odborná intervence, která pomáhá uklidnit a stabilizovat emočně náročné situace je žádoucí.

Aktivity projektu

Klíčovou aktivitou projektu je přímá individuální a skupinová práce s dětmi a jejich rodinami. Během individuální práce s dětmi se snažíme pracovat s problémy v širších souvislostech.

 • Mapujeme potřeby dítěte s ohledem na jeho možnosti (osobnostní předpoklady, vnitřní zdroje) a na rodinnou situaci.
 • Pomáháme dětem získat náhled na situaci, ve které se nacházejí.
 • Pomáháme hledat vhodné řešení problémů (buď sami s dítětem nebo s podporou nejbližšího okolí)
 • Učíme děti zvládat stres v zátěžových situacích (jednoduché relaxační a uvolňovací techniky)
 • Pozitivně ovlivňujeme chování klientů (nabízíme zpětnou vazbu)
 • Nabízíme nástroje efektivní komunikace (jak sdělovat svoje pocity, jak řešit konflikty)

Spolupráce s rodinou

Při práci s dětmi je samozřejmě v řadě případů nezbytné získat k aktivní spolupráci také rodiče nebo ty, kteří o děti pečují (příbuzné, pěstouny). S rodinným systémem pracujeme na

 • úpravě podmínek v rodině s ohledem na zájem dítěte (např. dítě v rodině s domácím násilím, dítě ohrožené zanedbáváním a týráním),
 • motivaci ke spolupráci se školou a dalšími důležitými institucemi (podporujeme rodiče k aktivní spolupráci a ke včasnému řešení problémů),
 • změnách v komunikaci mezi dítětem a rodiči nebo sourozenci (dáváme doporučení, jak komunikovat, aby v rodině panovala bezpečná a přátelská atmosféra),
 • na stabilizaci vztahů dětí s rodiči při konfliktních rozvodech.

V rámci projektu nabízíme

 • individuální konzultace pro děti,
 • individuální konzultace pro rodiče,
 • společné konzultace dětí a rodičů,
 • psychologické vyšetření,
 • dětská skupinová setkání,
 • společné konzultace se spolupracujícími organizacemi (pedagogicko psychologická poradna, odbor sociálně právní ochrany, dětský psycholog a psychiatr, zástupci škol).

Kontakt

Arkáda, Husovo náměstí 2/24, Písek 397 01
Mgr. Šárka Uhlíková, 775 588 530, uhlikova@arkada-pisek.cz
Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, 775 588 531, vondraskova@arkada-pisek.cz