Investiční projekt „Krizové centrum Arkáda“

25.1. 2017656x

Arkáda získala v roce 2017 finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu: „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečení zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob v krizi a obětí domácího násilí ve městě Písku a regionu Písecka vybudováním nové infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby krizová pomoc.

Cílová skupina

Sociální službu krizová pomoc využívají osoby v obtížné životní situaci starší 16 let, kteří tuto situaci nedokážou řešit vlastními silami nebo si s ní neví rady. Služba je určena osoby v krizi a oběti domácího násilí.

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mohou obracet:

  • Krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy)
  • Domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí)
  • Náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, nadměrné obavy)
  • Existenční problémy

Výsledky projektu

Díky projektu proběhla rekonstrukce podkrovních prostor objektu na Husově náměstí, ve kterém Arkáda sídlí. V podkroví byly vybudovány dvě nové konzultovny (menší konzultovna pro individuální konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bylo zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální zařízení). Součástí projektu bylo i vybavení zrekonstruovaných prostor. Podkroví je v současné době využíváno klienty sociální služby krizová pomoc.

Projekt „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“ je spolufinancován Evropskou unií.