Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení – SPOLU

1.5. 2009572x

Projekt byl zaměřen na poskytování psychosociálních služeb ohroženým či sociálně vyloučeným osobám. Klientům jsme nabízeli tříměsíční intenzivní ambulantní spolupráci, která představovala výhodnou formu odborné pomoci pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, potřebovali odbornou intervenci, ale nebyla nutná jejich hospitalizace.

Projekt byl připraven pro mládež a mladé dospělé (15 – 30let), kteří se problematicky hledali, nevycházeli s okolím, obtížně dodržovali společenské normy, dostali se do konfliktu se zákonem nebo byli ohroženi delikvencí. Projekt pamatoval také na osoby, které opouštěly ústavní péči a potřebovaly pomoci se nově zorientovat, udržet výsledky předchozího léčení a provázet na samostatné cestě životem. Poslední skupinou, která projekt využívala, byly oběti trestné činnosti, především oběti domácího násilí, obchodu s lidmi a zneužívané a zanedbávané děti.

Projekt klientům nabízel:

  • Možnost využívat služeb více odborníků pod jednou střechou (psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník, právník)
  • Kombinovat individuální a skupinové formy práce (diagnostika, individuální terapie, skupinová sezení, práce s rodinným systémem)
  • Individuálně upravený plán podle potřeb a přání klienta
  • Poskytovat dostatečnou intenzitu kontaktů (1 – 2 konzultace týdně).

Výstupy projektu:

  • Vznikl nový program (nová služba) intenzivní podpory SPOLU
  • K tomuto programu byla vypracována interní metodika
  • Na základě zkušeností s novým programem SPOLU došlo k registraci nové služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • V závěru realizace projektu byla vydána příručka shrnující poznatky a zkušenosti z dosavadní práce a příklady dobré praxe

Období realizace: 1.5.2009 – 30.4.2012
Číslo smlouvy: CZ.1.04/3.1.02/21.00131
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost