Projekt Nevzdáme to

1.1. 2013731x

Projekt je zaměřen na několik cílových skupin. Pro žáky ohrožené sociálně patologickými jevy je připraven program Ušij si to na tělo. Třídám, v nichž je ohroženo pozitivní klima, je nabízen program Nenech se otrávit nebo adaptační kurz. Žáci ohrožení nedokončením školní docházky budou motivování prostřednictvím Informačního servisu a podpůrného programu NEVZDÁME TO. Děti se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich rodiče získají podporu díky poradenství.

Specifické cíle projektu:

 • Motivace žáků k aktivnímu přístupu ke změně nepříznivého klimatu ve třídě respektive škole
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Podpora žáků při návratu do systému vzdělávání a motivace k dokončení vzdělávání
 • Podpora žáků se sociálně vzdělávacími potřebami a jejich rodičů
 • Rozvoj profesních kompetencí dobrovolníků arkády

Cílová skupina

Projekt se zaměřuje na cílové skupiny:

 1. Žáky, kteří jsou ohrožení sociálně patologickými jevy nebo v jejichž kolektivu se vyskytl problém ohrožující pozitivní klima ve třídě
 2. Žáky ohrožené předčasným ukončením školní docházky a ty, kteří už školu předčasně ukončili
 3. Žáky a rodiče žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 4. Dobrovolníky Arkády

Klíčové aktivity

Program „Ušij si to na tělo“

Je zaměřen na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu, vzbuzení zájmu o zdravý životní styl, rozvoj dovedností vedoucí ke zdravému prosazení vlastního názoru. Program je rozdělen do 5 tématicky zaměřených lekcí vždy na dvě vyučovací hodiny.

Adaptační kurz

Zajišťuje dobrý start nově vznikajícímu třídnímu kolektivu (zpravidla 1. ročníkům středních škol). Cílem je seznámit nové žáky, nastavit pravidla fungování skupiny v neformální atmosféře, stmelit a posílit sounáležitost skupiny. Třídenní výjezdy probíhají vždy na začátku nového školního roku.

První pomoc třídním kolektivům – program „Nenech se otrávit“

Napomáhá zlepšit atmosféru ve třídě, vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učiteli, stabilizuje problémové situace ve třídě, nastavuje pravidla komunikace a spolupráce, pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků. Program probíhá formou 4 – 5 dvou hodinových setkání, dle domluvy a závažnosti problému ve třídě.

Podpůrný program

Zaměřuje se na žáky ohrožené předčasným odchodem ze školy a ty, kteří školu již opustili a chtějí se do ní vrátit. Pro účastníky jsou připraveny dvě stěžejní aktivity:

 • Informační servis má zorientovat žáka ve stávající situaci a poradit mu, jak postupovat dál
 • Podpůrný program NEVZDÁME TO je založen na cca 3 měsíční intenzivní spolupráci se žákem

Poradenství

Cílem je minimalizace ohrožení sociální exkluze u dětí s sociálně vzdělávacími potřebami a jejich rodičů. Poradenství představuje 1-6 měsíců trvající spolupráci probíhající formou konzultací.

Vzdělávání dobrovolníků pro práci s dětmi a žáky se sociokulturním znevýhodněním

Pro dobrovolníky Arkády proběhne vzdělávací kurz.

Kontakt

Mgr. Šárka Uhlíková, vedoucí projektu – uhlikova@arkada-pisek.cz
Bc. Zuzana Rysová, preventista – rysova@arkada-pisek.cz

Období realizace: 1.1. 2013 – 31.12. 2014
Číslo smlouvy: CZ.1.07/1.2.15/01.0021
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost