Systém preventivních aktivit v regionu Písek a Milevsko

25.1. 2014696x

Tento projekt je koncipován jako nabídka různých preventivních aktivit pro základní a střední školy. Každoročně připravujeme tzv. Nabídkový list, který školy obdrží vždy začátkem školního roku. Na jeho základě si mohou zvolit preventivní aktivity, o které mají zájem.

Jednotlivé programy probíhají v rámci školní docházky. Může se jednat o jednorázové, především osvětové aktivity, kdy lektor zavítá za žáky či studenty přímo do jejich školy nebo naopak oni mají možnost navštívit Arkádu, jako místo pomoci v problémové situaci a seznámit se tak s pracovištěm a službami, které zde klientům poskytujeme. Nabízíme ale také dlouhodobé ucelené programy, zaměřené především na zlepšení atmosféry třídy a vzájemné spolupráce mezi spolužáky, ale i mezi nimi a pedagogy. Naším cílem je pozitivně posunout hodnotové orientace dětí, snažíme podpořit jejich sebevědomí, osobnostní rozvoj a vytvořit příležitosti k ovlivnění jejich rozhodnutí, která se týkají rizikového chování (např. zneužívání alkoholu, tabáku, konopných produktů a drog). Všechny programy jsou vedeny interaktivní formou, přičemž nedílnou součástí jsou psychohry a techniky zaměřené na danou problematiku.

Součástí projektu jsou také semináře pro pedagogy, pomocí nich usilujeme o zvyšování kompetence pedagogů samostatně realizovat specifickou i nespecifickou primární prevenci.

V roce 2014 Arkáda získala certifikát pro programy školské všeobecné primární prevence.