Pomáháme dětem a dospívajícím z ohrožených rodin

27.12. 20211396x

Jihočeský kraj dlouhodobě finančně i metodicky podporuje služby pro ohrožené děti prostřednictvím projektů „Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu“ a „Terapeutická podpora ohrožených dětí“. Jedná se o případy, kdy situaci rodiny řeší orgán sociálně právní ochrany dětí a vyhodnotí ji tak, že doporučuje naši odbornou pomoc. Nejčastěji se jedná o rodiče, kteří se ocitli v rozvodovém konfliktu a jen obtížně hledají shodu na budoucím rodinném uspořádání. V roce 2021 jsme pracovali s 35 rodičovskými páry.

 V případě podezření na zanedbání výchovy dítěte, nedostatečnou péči, či slabé výchovné vedení pracujeme nejen s rodiči, ale terapeuticky podporujeme přímo děti. Tým psychologů a sociálních pracovníků prošel v loňském roce specializovaným vzděláváním na práci s dětským traumatem. S ohledem na věk dítěte se vždy snažíme o individuální přístup, využíváme herní, terapeutické i relaxační techniky. V letošním roce jsme pracovali se 17 dětmi.

Projekty „Zůstat dobrými rodiči i po rozvodu“ a „Terapeutická podpora ohrožených dětí“ byly finančně podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.