TERÉNNÍ PROGRAM

Potřebuješ čistou? Radu? Nebo s něčím pomoct?


Posláním Terénního programu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací, prevence sociálního vyloučení u dalších cílových skupin a prostřednictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Osobám starších 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelům alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek i jejich rodičům a rodinným příslušníkům. Osoby ve věku 15 – 18 let mohou využívat služeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce

CO JE CÍLEM TERÉNNÍHO PROGRAMU?

 • Navázání kontaktu s co největším počtem klientů z řad cílové skupiny programu
 • Vytvoření vzájemné důvěry mezi cílovou skupinou a odbornou institucí
 • Motivace klientů ke změně rizikového chování
  (edukace v oblasti bezpečnějšího braní, prevence infekčních onemocnění, sociálních rizik apod.)
 • Navázání důvěry k zdravotním a jiným léčebným, sociálním zařízením
 • Snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze zneužívání návykových látek, prevence sociálního vyloučení
 • Vedení klientů k vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti
 • Motivace klientů směrem k abstinenci, řešení vlastní sociální situace
 • Ochrana veřejnosti před důsledky plynoucích ze zneužívání návykových látek

NABÍDKA SLUŽEB TERÉNNÍHO PROGRAMU

 • Výměnný program zdravotního materiálu Harm reduction
 • Poradenství ohledně bezpečného braní drog (snížení rizik a poškození)
 • Základní zdravotní ošetření
 • Informace a zprostředkování detoxifikace a léčby (PL, TK)
 • Informace a zprostředkování očkování HEP A, B a testování na hepatitidy, HIV a Syfilis
 • Krizová intervence
 • Sociálně právní poradenství
 • Rodinné poradenství
 • Individuální a skupinová poradenství
 • Telefonické poradenství
 • Asistenční služba

PRINCIPY TERÉNNÍHO PROGRAMU ARKÁDA

 • Anonymita
 • Nízkoprahovost
 • Bezplatnost
 • Dostupnost
 • Dobrovolnost
 • Respekt
 • Mlčenlivost
 • Důvěrnost sdělení
 • Individuální přístup

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Terénní program Arkáda probíhá ve městech Písek, Protivín, Milevsko. Zázemí má v ulici Jungmannova 32 v Písku.

STREET WORK

Potřebuješ čistou? Radu? Nebo s něčím pomoct? Výměnný program, informace, poradenství, sběr použitých stříkaček.

PÍSEK

HELP TELEFON
775 588 534
Pondělí: 11:00 - 14:00
Pátek: 11:00 - 14:00
nebo po telefonické domluvě

PROTIVÍN

HELP TELEFON
775 588 534
Středa: 14:00 - 17:00
nebo po telefonické domluvě

MILEVSKO

HELP TELEFON
775 588 534
Čtvrtek: 12:00 - 15:00
nebo po telefonické domluvě

INFORMACE PRO KLIENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele:Terénní program Arkáda
Druh poskytované služby:Terénní programy
Číslo registrace:1708853
Místo zařízení poskytované sociální služby:Terénní program Arkáda, Jungmannova 32, 397 01 Písek (2. patro)
Telefon:+420 775 588 534
E-mail:

kacko@arkada-pisek.cz

Terénní služba:Písek - PO, PÁ: 11:00 - 14:00 hod
Protivín - ST: 14:00 - 17:00 hod
Milevsko - ČT: 12:00 – 15:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná

Sociální služba Terénní program je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Na financování se dále podílejí: Rada vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí a město Písek.