Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Kdo jsme Náš tým

Náš tým

Mgr. Jaromír Basler

Absolvent TF JčU v Českých Budějovicích, výcviku v Párové a rodinné terapii (MC Praha), Komplexního výcviku v systemické terapii (ISZ Praha). Je akreditovaným psychoterapeutem, lektorem a koučem. Má soukromou praxi v Písku. V Arkádě externě pracuje jako terapeut zaměřený na práci s rodiči v konfliktu.

Bc. Michaela Hanusová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Od května 2016 pracuje v Arkádě jako sociální pracovnice ve službách pro drogově závislé v K–centru.

Bc. Vladimíra Hesounová

Absolventka speciální pedagogiky. Pracovala v ústavu sociální péče pro děti a mládež, v ústavu sociální péče pro dospělé a v dětském domově. Od září roku 2017 pracuje jako klíčová pracovnice v Programu podpory pěstounských rodin.

PhDr. Sylva Ho¨nigová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, psychoterapeutického výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, komplexního výcviku v mediaci a výcviku v integrované supervizi. Má dlouholetou praxi v psychologickém poradenství pro děti i dospělé. Od roku 2010 pracuje v Arkádě jako psycholog.

Bc. Pavel Hrabě

Absolvent Vyšší odborné školy sociální a Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Dlouhodobě pracoval ve FOKUSu České Budějovice. V současné době dokončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik.Od roku 2015 vede v Arkádě Program následné péče pro klienty potýkající se se závislostí.

Petra Lebedová, DiS.

Absolventka Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích a kurzu Pracovník v sociálních službách. V Arkádě pracuje od října 2017 jako koordinátorka vzdělávání v Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Hana Ledinská

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, obor Sociální práce ve veřejné správě a obor Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V Arkádě pracuje od července 2015 ve službách pro drogově závislé včetně terénních služeb v Písku, Protivíně a Milevsku.

Mgr. Pavla Mašková

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Arkádě pracuje od roku 2006. Zabývala se problematikou domácího násilí a sociálně právním poradenstvím. Pracovala jako lektorka preventivních programů rizikového chování. V současné době je klíčovou pracovnicí v Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Kateřina Pešková

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V Arkádě pracuje od roku 2008 ve službách pro drogově závislé (K-centrum) včetně terénních služeb v Písku, Protivíně a Milevsku.

Ing. Kateřina Procházková

Absolventka VŠE se zaměřením na regionální rozvoj a cestovní ruch. Od roku 2005 spolupracuje s Arkádou jako projektová manažerka evropských projektů. V současné době v Arkádě pracuje jako ekonomka, je finanční managerkou Programu podpory pěstounských rodin.

Mgr. Jana Skotnicová

Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a psychoanalyticky orientovaného výcviku v arteterapii. V Arkádě pracuje od roku 2010, aktuálně na pozici vedoucí K-centra.

Bc. Klára Šafaříková

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvik v krizové intervenci. Od listopadu 2015 pracuje v Arkádě jako sociální pracovník v krizovém centru. Zaměřuje se na práci s dětmi od 11 let a je součástí týmu, který se věnuje rodičům v konfliktu.

Mgr. Helena Šašková

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a výcviků v systemické psychoterapii "Umění pomáhat" a "Umění terapie" v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. V Arkádě pracuje jako terapeutka pro rodiče v konfliktu a jako pracovnice v krizovém centru. Provozuje soukromou praxi ve Vodňanech.

Mgr. Kristýna Tichá

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oboru psychologie. V Arkádě pracuje od roku 2016, nejprve jako koordinátorka dobrovolnického programu Pět P a v současnosti se věnuje práci s dětmi a mladistvými v rámci programu Včasná pomoc dětem. Absolvovala výcvik v krizové intervenci a relaxačních technikách.

Mgr. Šárka Uhlíková

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“. Od roku 1996 pracuje v sociálně psychologickém centru Arkáda jako psychoterapeut, sociální pracovník. Pracuje s osobami v krizi, dále se věnuje rodinám a práci s mladistvými.

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, ředitelka

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, akreditovaného systemicky orientovaného psychoterapeutického výcviku „Umění terapie" a supervizního výcviku. Od roku 1997 pracuje v Arkádě, v současnosti se věnuje především práci s rodiči, dětmi a mladistvými.

Mgr. Vladimíra Zborníková

Absolventka oboru sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 vedla občanské sdružení ŠVAGR, které organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež z dětských domovů. Od roku 2012 pracuje v Arkádě jako vedoucí služeb Programu podpory pěstounských rodin.

Jste zde: Úvod Kdo jsme Náš tým