Komplexní podpora vzdělávání pěstounů

1.1. 2014680x

Projekt reaguje na nárůst poptávky po vzdělávání pěstounů v souvislosti s novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Pojímá problematiku vzdělávání komplexně – zahrnuje školení lektorů, vytvoření a pilotní ověření nových vzdělávacích modulů a tvorbu metodické příručky.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců na trhu práce prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů v oblasti pěstounské péče a to jak na straně pěstounů, tak i na straně lektorů.

Dílčí cíle projektu:

 • Zlepšit dostupnost kvalitního vzdělávání pěstounů v Jihočeském kraji
 • Vytvořit atraktivní nabídku vzdělávání pro pěstouny
 • Motivovat pěstouny k dalšímu profesnímu vzdělávání, které má vliv na úspěšný průběh náhradní rodinné péče a zároveň kvalitu ekonomické aktivity
 • Zvýšit kompetence lektorů dalšího vzdělávání nejen pro oblast pěstounské péče
 • Zlepšit situaci pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněných oblastí

Cílová skupina

 1. Pěstouni jako účastníci dalšího vzdělávání
 2. Zaměstnanci Arkády, kteří se v rámci svých pracovních aktivit ocitají v pozici lektorů

Klíčové aktivity

Vzdělávání interních lektorů

Vzdělávání je určeno pro zaměstnance Arkády – stávající i nové lektory. Vybraní lektoři následně uplatní získané znalosti v projektu (pomoc při tvorbě vzdělávacích modulů, lektorská činnost při pilotním ověření).

Tvorba vzdělávacích modulů pro pěstouny

V rámci aktivity budou postupně vytvářeny jednotlivé vzdělávací moduly pro pěstouny. Jedná se celkem o 15 vzdělávacích modulů. Každý modul bude mít časovou dotaci 6 hodin a ke každému bude vytvořen pracovní sešit pro účastníky a manuál pro lektory.

Pilotní ověřování a následná revize modulů

Pilotní ověřování
Pilotní ověření bude probíhat pobytovou nebo jednodenní formou. Tyto formy byly zvoleny na základě znalosti časových potřeb cílové skupiny.

 • Pobytová forma
  V rámci dvoudenního pobytu budou pilotně ověřeny dva moduly najednou. Pro účastníky bude zajištěno ubytování a stravování.
 • Jednodenní forma
  Jednodenní forma bude sloužit k pilotáži jednoho modulu. Tento typ pilotáže bude probíhat v prostorách Arkády (seminární místnost).

V průběhu pilotáže bude pro účastníky zajištěna péče o děti v rámci doprovodných aktivit přímé podpory. Každý účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Revize modulů
Na základě připomínek a podnětů z pilotáže budou jednotlivé moduly, manuály pro lektory i pracovní sešity revidovány. Připomínky a podněty budou vycházet jednak od účastníků pilotáže, ale také od zúčastněných lektorů a metodiků. Na pilotáži se bude podílet metodický tým pro tvorbu modulů.

Tvorba metodické příručky

Tvorba bude probíhat po celou dobu projektu. Bude využívat zkušenosti získané při realizaci. Do tvorby metodické příručky bude zapojena cílová skupina pěstounů. Z pěstounů, kteří docházejí na kurzy, bude vybráno 10 pěstounských rodin se zajímavým příběhem. Jejich příběh se stane součástí metodiky jako příklad dobré praxe.

Cílem metodické příručky je:

 • Nabídnout užitečné postupy při řešení obtížných situacích při výkonu pěstounské péče
 • Nenásilnou formou vzdělávat cílovou skupinu pěstounů
 • Poskytnout příklady dobré praxe
 • Posílit pozitivní a na řešení orientovaný přístup k pěstounské péči
 • Poskytnout podporu a povzbuzení
 • Zprostředkovat náhled, že podobné problémy řeší i jiní (nebýt v tom sám)
 • Nabídnout kontakty na instituce v Jihočeském kraji, které mohou být pěstounům užitečné

Příručka představuje komplexní studijní materiál, který bude přínosný pro všechny pěstouny.

Kontakt

Mgr. Petra Bečvářová, DiS., hlavní metodik / koordinátor – becvarova@arkada-pisek.cz
Bc. Kateřina Žiláková, DiS., metodik / lektor – zilakova@arkada-pisek.cz

Období realizace: 1.1. 2014 – 31.12. 2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0045
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost