Program Pět P

24.1. 20141932x

Program Pět P je preventivní program určený dětem ve věku 6 – 15 let. Jsou do něj zapojovány zejména děti, které si obtížně hledají kamarády mezi vrstevníky a často se ocitají stranou dětského kolektivu.

V Pět P máme také děti, které sice jsou komunikativní a vztahy navazují rády, ale z nejrůznějších důvodů nenacházejí u svého okolí kladnou odezvu. Program Pět P těmto dětem nabízí kvalitní přátelský vztah se starším kamarádem. Těmito kamarády jsou v Pět P dobrovolníci, studenti posledních ročníků středních škol, kteří mají čas a zájem věnovat se ve svém volném čase dětem. Každý dobrovolník prochází výběrem, školením a psychologickým vyšetřením, aby byl na svou roli staršího kamaráda připraven a zároveň, aby vztah s dobrovolníkem byl pro dítě bezpečným.

Dobrovolník jde dítěti příkladem, podporuje ho, naslouchá mu a přijímá ho i s jeho chybami či odlišnostmi. Společně se scházejí na jedno odpoledne v týdnu a věnují se nejrůznějším sportovním aktivitám, procházkám v přírodě, hrají spolu hry nebo si jen tak povídají. Dítě tak má příležitost zažít kamarádství, které mu chybělo. Vedle staršího kamaráda si postupně buduje větší sebevědomí a vzrůstá i šance, že po skončení setkávání s dobrovolníkem bude schopné najít si kamaráda mezi svými vrstevníky.

V programu Pět P pořádáme také společné akce pro děti a dobrovolníky –Velikonoční slavnost, oheň, tábor, karneval, drakiáda a Vánoční slavnost. Na nich se scházejí všechny dvojice, čímž se posilují vzájemné vztahy. Děti se učí spolu dobře vycházet a navazují nové přátelské kontakty. Pozitivní reakce dětí a dobrovolníků na společné akce jsou pro nás odměnou a zároveň nás motivují pro další práci. Ke společným schůzkám mohou dvojice využívat klubovnu programu Pět P nebo dvůr se zahradou, které patří k budově Arkády.

Každým rokem navrhujeme jednoho z řad dobrovolníků na cenu Křesadlo pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Program Pět P je akreditován Ministerstvem vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě V – II/s-OS/1-23972/94.

Koordinátorka programu:
Tel.: 382 211 300, 775 588 537
www.facebook.com/5ppisek