Projekt Buď IN

25.1. 2014740x

„Buď IN“ je název samostatného projektu, který je cíleně zaměřen na formování sociálních norem nekuřáctví a zdravého přístupu k požívání alkoholu. Je určen různým cílovým skupinám – děti, mladiství, pedagogové, sociální pracovníci i široká veřejnost. Žákům a studentům nabízí preventivní programy zaměřené na problematiku kouření a nadužívání alkoholu. Jedná se o jednorázové, především osvětové aktivity i o ucelené programy.

V rámci projektu realizujeme seminář „Je to legální?“, jehož cílem je posílit znalosti a dovednosti pedagogů v oblasti závislostí, zejména závislosti na alkoholu a tabáku. V rámci Týdne duševního zdraví nabízíme také semináře a besedy pro žáky, studenty, pedagogy, další odborníky i pro širokou veřejnost. Nabídku služeb uzavírá poradenská činnost směřující k rizikové skupině obyvatel ohrožených nikotinismem a alkoholovou závislostí, které, poskytujeme odbornou pomoc, případně zprostředkováváme kontakty na specializovaná pracoviště.

Výstupem projektu je vydání odborné publikace „Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat“, která je určena dětem, dospívajícím a dospělým, kteří nekouří a nenadužívají alkohol, ale jsou v častém kontaktu s lidmi, kteří již tabáku a alkoholu holdují. Dále je určena pedagogům, kteří se zaměřují na primární prevenci užívání tabáku a alkoholu a také rodičům dětí.