Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Sociálně psychologická pomoc

Pro lidi v krizi

Arkáda, z.ú. poskytuje registrované sociální služby. Nabízíme vám bezpečný prostor, kde si můžete otevřeně popovídat o svých problémech.

Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí pomáháme rodinám a dětem řešit jejich starosti.


Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Podporujeme rodiče a děti v nově utvořených pěstounských rodinách.

Co je u nás nového

 • Arkáda pomáhá dětem 25. 06. 2018

  Během školního roku 2018/2019 jsme v rámci projektu Arkáda pomáhá dětem za finanční podpory NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a The Velux foundations oslovili prostřednictvím besed a diskuzí více jak 470 dětí ve věku 11-15 let z píseckých základních škol a víceletého gymnázia v Písku. V rámci besedy jsou děti interaktivně zapojeny do diskuze a dozvídají se o podmínkách krizového centra, o problémech v dětském věku a jejich řešení, včetně osvěty týkající se duševního zdraví.  Cílem projektu je zpřístupnit dětem psychosociální služby. Do dnešního dne krizové centrum navštívilo více jak 40 dětíTěší nás, že děti do Arkády chodí rády a vkládají do nás důvěru. Od začátku nového školního roku 2018/2019 plánujeme další besedy na základních školách a oslovíme i děti v širším okolí Písku. 

 • Projekt „Krizové centrum Arkáda“ 25. 06. 2018

    Arkáda získala v roce 2017 finanční prostředky  z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu: „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“. Hlavním cílem projektu je zabezpečení zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob v krizi a obětí domácího násilí, resp. CS projektu ve městě Písku a regionu Písecka vybudováním nové infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby krizová pomoc.  Díky projektu proběhla rekonstrukce podkrovních prostor objektu na Husově náměstí, ve kterém Arkáda sídlí. V podkroví byly  vybudovány dvě nové konzultovny (menší konzultovna pro individuální konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bylo zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální zařízení).  Součástí projektu je i vybavení zrekonstruovaných prostor. Podkroví bude využíváno klienty sociální  služby krizová pomoc. V  roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2018 a trvala do května 2018. Následně bude pořízeno potřebné vybavení.  Projekt (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002216) s názvem „Stavební úpravy, nástavba a vestavba podkroví  domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum Arkáda“  je spolufinancován Evropskou unií.  

 • Stavební práce v Arkádě a omezení provozu 25. 01. 2018

  V únoru 2018 zahájí firma UNIKO stavební práce v našem objektu. Budeme budovat podkrovní vestavbu, která umožní rozšířit naše kapacity. Proto v období od února do konce března bude provoz služeb v Arkádě významně omezen, přičemž některé aktivity budeme realizovat v náhradních prostorách. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na telefonu 382  211 300. Omlouváme se za případné komplikace především našim sousedům!  

 • Arkáda pomáhá dětem 15. 08. 2017

  Arkáda realizuje od července 2017 díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti projekt zaměřený na pomoc dětem. Díky projektu se podaří o službě krizové pomoci informovat děti na základních školách prostřednictvím přednášek/besed, které s dětmi povede sociální pracovnice Bc. Klára Šafaříková a psycholožka Bc. Kristýna Vondrášková. Projekt je zaměřen na děti ve věku 11 – 15 let, tedy druhý stupeň základních škol. Děti v tomto období zažívají spoustu změn a problémů (např. šikana, neshody se spolužáky, nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými látkami, …). Předpokládáme, že se díky projektu zlepší dostupnost psychosociálních služeb v Píseckém regionu.    

 • Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Arkáda, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Významnou součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

více zde

Publikace

Arkáda průběžně vydává odborné publikace, ve kterých můžete najít informace, doporučení nebo se v konkrétních příbězích inspirovat při řešení problémů. V příručkách se věnujeme těmto tématům: kouření, drogové problematice, alkoholové závislosti, problémům ve vztazích a problémům se školou. Publikované materiály jsou zde ke stažení ve formátu PDF.

více zde

Podporují nás