Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Sociálně psychologická pomoc

Pro lidi v krizi

Arkáda, z.ú. poskytuje registrované sociální služby. Nabízíme vám bezpečný prostor, kde si můžete otevřeně popovídat o svých problémech.

Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí pomáháme rodinám a dětem řešit jejich starosti.


Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Podporujeme rodiče a děti v nově utvořených pěstounských rodinách.

Co je u nás nového

 • Abstinentské skupiny v Arkádě 01. 10. 2019

  Součástí doléčovacího programu v Arkádě jsou i otevřené skupiny pro abstinující. Do abstinující skupiny může přijít každý, kdo byl závislý na alkoholu, jiných psychoaktivních látkách nebo měl problém s nelátkovou závislostí (gambler, sázkař) a nyní abstinuje. Cílem skupiny je udržet si abstinenci, vzájemně se podpořit, sdílet své radosti i strasti. Skupiny vede Pavel Hrabě, sociální pracovník s terapeutickým výcvikem. Bližší informace získáte na tel. 775 588 538.  

 • Stěhování Káčka 11. 09. 2019

  Vážení klienti Kontaktního centra, z důvodu stěhování do nových prostor bude Kontaktní centrum zavřeno po dobu jednoho týdne a to od 16. 9. – 20. 9. 2019. Od pondělí 23. 9. 2019 se na vás budeme těšit v nových prostorech na adrese Jungmannova 32 v Písku.

 • Projekt Arkáda pomáhá dětem byl úspěšně ukončen 12. 07. 2019

  V červnu letošního roku jsme ukončili dvouletý projekt Arkáda pomáhá dětem,který finančně podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations. Projekt byl zaměřen na poskytování krizové intervence dětem ve věku od jedenácti do patnácti let. Dětem se věnovala dvojice pracovníků ve složení psycholog a sociální pracovník. Součástí projektu byla inovativní kampaň na základních školách, kde pracovníci oslovili celkem 1038 dětí. Dětem byla představena služba krizová pomoc, byly seznámeny s možností tuto službu využít a zároveň pracovníci s dětmi mluvili o problémech, které je v tomto věku mohou trápit. Vlastní službu krizové intervence využilo celkem 95 dětí. Nejčastějšími tématy bylo sebepoškozování, vztahy v rodině a s vrstevníky, šikana, úzkostné stavy a depresivní nálady. Velmi nás těšilo, že k nám děti cítily důvěru a nebály se o svých problémech mluvit. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a velké díky patří obětavým pracovníkům základních škol za organizaci jednotlivých setkání.

 • Kurz přípravy pro žadatele o pěstounskou péči 28. 03. 2019

  Arkáda pořádá kurz pro žadatele o pěstounskou péči. Ve dvou víkendových setkáních (30.3.-1.4. a 26.-28.4.) se sejdeme s těmi, kteří by chtěli přijmout dítě do své rodiny.Tým lektorů provede budoucí pěstouny zásadními oblastmi náhradní rodinné péče (sociální právní problematika, vztahová vazba, specifika vývoje dítěte, práva a povinnosti pěstounů, komunikace s biologickou rodinou). Žadatelé se v kurzu setkají s třemi zkušenými pěstounskými rodinami.

 • Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Arkáda, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Významnou součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

více zde

Publikace

Arkáda průběžně vydává odborné publikace, ve kterých můžete najít informace, doporučení nebo se v konkrétních příbězích inspirovat při řešení problémů. V příručkách se věnujeme těmto tématům: kouření, drogové problematice, alkoholové závislosti, problémům ve vztazích a problémům se školou. Publikované materiály jsou zde ke stažení ve formátu PDF.

více zde

Podporují nás