Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Sociálně psychologická pomoc

Pro lidi v krizi

Arkáda, z.ú. poskytuje registrované sociální služby. Nabízíme vám bezpečný prostor, kde si můžete otevřeně popovídat o svých problémech.

Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí pomáháme rodinám a dětem řešit jejich starosti.


Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Podporujeme rodiče a děti v nově utvořených pěstounských rodinách.

Co je u nás nového

 • Krizová pomoc pro děti od 11 let 14. 11. 2018

  Arkáda v minulém roce rozšířila službu krizového centra, nabízí pomoc v krizi nejen dospělým, ale i dětem od 11 let. Děti se na nás obrací v následujících případech: problematická komunikace a vztahy v rodině, školní problémy a problémy s vrstevníky, psychické a psychosomatické obtíže (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, suicidální pokus, úzkosti, strachy), reakce na traumatickou událost (ubližování, autonehoda, onemocnění nebo smrt někoho z blízkých) apod. Děti přichází samy nebo v doprovodu rodiče, kamaráda nebo jiné blízké osoby. Pomoc v krizi je bezplatná.

 • Rekonstrukce 14. 11. 2018

  V rámci rekonstrukce, která probíhala na jaře roku 2018, má Arkáda vybudované dvě velké konzultovny a hygienické zázemí. Nové podkrovní prostory jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly práci s dětmi a rodinou v krizi či práci s osobami ohroženými domácím násilím. Snažili jsme se vybudovat příjemné prostředí, ve kterém se klienti bez rozdílu věku budou cítit bezpečně. Díky tomuto kroku můžeme poskytnout pomoc až pěti osobám naráz.

 • Kurzy přípravy pro náhradní rodinnou péči 09. 11. 2018

  Arkáda získala i pro letošní rok zakázku od Jihočeského kraje na realizaci kurzů přípravy pro budoucí náhradní rodiče. Na jaře a na podzim proběhly celkem dva kurzy pro osvojitele, jeden pro pěstouny a jeden pro pěstouny na přechodnou dobu. Celkem jsme v letošním roce proškolili 56 žadatelů.  K realizaci kurzů přistupujeme s velkým respektem. Setkáváme se na ní s lidmi, před kterými stojí závažné rozhodnutí. Pečlivě volíme jednotlivé lektory, snažíme se zpracovat probíraná témata tak, abychom citlivě a zároveň poctivě uvedli žadatele do reality náhradní rodinné péče. Pracujeme i se zpětnou vazbou. O to více nás těší ocenění od účastníků. Děkujeme a přejeme všem hodně štěstí.

 • Arkáda pomáhá dětem 25. 06. 2018

  Během školního roku 2018/2019 jsme v rámci projektu Arkáda pomáhá dětem za finanční podpory NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a The Velux foundations oslovili prostřednictvím besed a diskuzí více jak 470 dětí ve věku 11-15 let z píseckých základních škol a víceletého gymnázia v Písku. V rámci besedy jsou děti interaktivně zapojeny do diskuze a dozvídají se o podmínkách krizového centra, o problémech v dětském věku a jejich řešení, včetně osvěty týkající se duševního zdraví.  Cílem projektu je zpřístupnit dětem psychosociální služby. Do dnešního dne krizové centrum navštívilo více jak 40 dětíTěší nás, že děti do Arkády chodí rády a vkládají do nás důvěru. Od začátku nového školního roku 2018/2019 plánujeme další besedy na základních školách a oslovíme i děti v širším okolí Písku. 

 • Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Arkáda, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Významnou součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

více zde

Publikace

Arkáda průběžně vydává odborné publikace, ve kterých můžete najít informace, doporučení nebo se v konkrétních příbězích inspirovat při řešení problémů. V příručkách se věnujeme těmto tématům: kouření, drogové problematice, alkoholové závislosti, problémům ve vztazích a problémům se školou. Publikované materiály jsou zde ke stažení ve formátu PDF.

více zde

Podporují nás